تعبیر خواب

تعبیر دیدن چهره در خواب

0
تعبیر دیدن چهره در خواب

تعبیر دیدن چهره در خواب تعبیر خواب چهره : در زندگی روزمره با دیدن چهره افراد تقریبا میتوان به حالت فرد پی برد, که خوشحال است یا ناراحت , سرحال است یا مریض, از این رو معبیران تعبیر خواب چـهره را به تغییر و تحولات زندگی شخص در بیداری تعبیر میکنند. ...

تعبیر دیدن قرآن در خواب

0
تعبیر دیدن قرآن در خواب

تعبیر دیدن قرآن در خواب تعبیر خواب قرآن : دیدن این کتاب مقدس آسمانی و تلاوت آن نه تنها در بیداری بلکه در خواب نیز بسیار خوب است. بسیاری از معبران دیدن , خواندن و شنیدن قرآن را در خواب خوب میدانند. قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور ...

تعبیر نامزد شدن در خواب

0
تعبیر نامزد شدن در خواب

تعبیر نامزد شدن در خواب تعبیر خواب نامزدی : دیدن این نوع خوابها برای بسیاری افراد پیش میاید که در خواب میبینند نامـزد شداند یا ازدواج کرداند. تعبیر این نوع خواب به گفته معبران متفاوت است. در کل نامزدی دورانی است که پس از توافق دو نفر برای ازدواج در آینده ...

تعبیر دیدن گردو در خواب

0
تعبیر دیدن گردو در خواب

تعبیر دیدن درخت گردو در خواب تعبیر خواب گردو : این میوه بسیار مقوی و دارای ویتامینهای بسیار است , معبران تعبیرهای جالبی برای این میوه دارند و بستگی به نوع و جزئیات خواب دارد. جالب است بدانید که درخت این میوه بسیار بلند است و چوب سخت آن از بهترین و ...

تعبیر دیدن تسبیح در خواب

0
تعبیر دیدن تسبیح در خواب

تعبیر دیدن تسبیح در خواب تعبیر خواب تسبیح : برخی خوابها هستند که فرد در آنها به هر صورت ممکن با خدا راز و نیاز میکنند. تسبیح یکی از اشیایی است که فرد با آن ذکر میگوید. تسبیح مجموعه‌ای از مهره‌هایی گرد از گل پخته یا سنگ‌های رنگین است که به ...

تعبیر دیدن شکم در خواب

0
تعبیر دیدن شکم در خواب

تعبیر دیدن شکم در خواب تعبیر خواب شکم : برخی از خوابها هستند که توجه فرد در آن خواب به یکی از اعضای بدن مثلا شـکم جلب میشود. معبران برای این نوع خوابها تعبیرهای مختلفی دارند. اما بیشتر معبران شـکم را به مال و اموال و یا فرزند تعبیر میکنند. باید ...

تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

0
تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت) تعبیر خواب طهارت : برخی معبران چون بعد از مدفوع کردن فرد راحت میشود این نوع خوابها را به راحتی کسب سود و پول و رهایی از مشکلات در زندگی میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شستن مدفوع ...

تعبیر خواب کمک خواستن در خواب

0
تعبیر خواب کمک خواستن در خواب

تعبیر خواب کمـک خواستن در خواب تعبیر خواب کمک خواستن : کمک خواسـتن در خواب متفاوت است زمانی است که فرد در خواب میبیند که به کمـک نیاز دارد و از دیگران کمـک میخواهد. و یا از خدا کمک میخواهد که این نوع خواب بیشتر به دعا کردن فرد و رازو ...

تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

0
تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

تعبیر خواب پریدن از ارتفاع تعبیر خواب پریدن : پرواز کردن و یا پریـدن از ارتفاع در تعبیر بسیاری از معبران خوب است . و به نوع خواب تعبیر آن تغییر میکند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پرش از ارتفاع را آماده کردایم. تعبیر خواب پریدن ...

تعبیر دیدن میمون در خواب

2
تعبیر دیدن میمون در خواب

تعبیر دیدن میمون در خواب تعبیر خواب میمون : بسیاری از معبران دیدن میمون در خواب را خوب نمیدانند مگر اینکه آن را از خود دور کنید و یا اگر با آن جنگ میکنید میمون را شکست بدهید. بیشتر معبران میمون را به دشمن و یا کردار بد فرد در بیرداری ...