ترفندها, ترفندهای کامپیوتر, ترفندهای اینترنت, ترفندهای گوشی, ترفند های برنامه ها