تفریحات

داستان

داستان کودکانه من موهای مجعدم را دوست ندارم!

0
داستان کودکانه من موهای مجعدم را دوست ندارم!

موهای جینی مجعد بود! او اصلا از فرفرش خوشش نمی آمد! او هر روز در آینه نگاه می کرد و فکر می کرد: موهام خیلی زشته! من موهای مجعدم را دوست ندارم! یکی از آنها در مهدکودک، معلمش گفت: بچه ها! امروز یک کار بسیار ویژه داریم! به دوستان خود نگاه کنید و ...