پزشکی و سلامت

موارد مصرف و عوارض قرص فنازوپیریدین

0
موارد مصرف و عوارض قرص فنازوپیریدین

فنازوپیریدین چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان درد و سوزش هنگام ادرار ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما ...

موارد مصرف و عوارض قرص پروکلرپرازین

0
موارد مصرف و عوارض قرص پروکلرپرازین

پروکلرپرازین چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان اضطراب و بیقراری ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه ...

ماجرای کشف داروی درمان کرونا در آبادان + جزئیات

0
ماجرای کشف داروی درمان کرونا در آبادان + جزئیات

ساعاتی پیش خبری مبنی بر کشف داروی درمان کرونا در آبادان منتشر شده است. گفته شده این دارو در تسریع روند بهبود بیماران کرونایی در بیمارستان طالقانی آبادان کمک بسیاری کرده است. در ادامه به بررسی این خبر و بیان ماجرا کشف داروی درمان کرونا در آبادان می پردازیم. با ...

موارد مصرف و عوارض قرص تریمیپرامین

0
موارد مصرف و عوارض قرص تریمیپرامین

تریمیپرامین چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان افسردگی ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه تریمیپرامین پاسخ ...

موارد مصرف و عوارض قرص توپیرامات

0
موارد مصرف و عوارض قرص توپیرامات

توپیرامات چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان تشنج و صرع ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه ...

هانتا ویروس چیست و چگونه به انسان منتقل میشود + علائم ویروس هانتا

0
هانتا ویروس چیست و چگونه به انسان منتقل میشود + علائم ویروس هانتا

هانتا ویروس چیست و چگونه به انسان منتقل میشود؟ + علائم ویروس هانتا ویروس هانتا از رود هانتان در کرهٔ جنوبی گرفته شده‌است جایی که نخستین بار بیماری آن منتشر شد و توسط هو وانگ لی در سال ۱۹۷۶، منطقه قرنطینه شد. بر اساس پایگاه خبری "first post" طبق بررسی‌های "مرکز کنترل ...

موارد مصرف و عوارض قرص رابپرازول

0
موارد مصرف و عوارض قرص رابپرازول

رابپرازول چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در جلوگیری از تولید اسید معده ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در ...

موارد مصرف و عوارض قرص پرامی پکسول

0
موارد مصرف و عوارض قرص پرامی پکسول

پرامی پکسول چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان پركاري پارکینسون ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه ...

موارد مصرف و عوارض قرص مونته لوکاست

0
موارد مصرف و عوارض قرص مونته لوکاست

مونته لوکاست چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان پركاري آسم ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه ...

موارد مصرف و عوارض قرص متی مازول

0
موارد مصرف و عوارض قرص متی مازول

متی مازول چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان پركاري تيروئيد ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه با ...