آموزش بافتنی, بافت دستکش, بافت دو میل, بافت پیراهن, بافت پاپوش, بافت شال