تعبیر خواب

تعبیر دیدن آسانسور و بالابر در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن آسانسور و بالابر در خواب چیست؟

تعبیر دیدن آسانسور و بالابر در خواب چیست؟ تعبیر خواب آسانسور و بالابر از لحاظ خوب و بد بودن، به حالات و نوع خواب بستگی دارد، ما در مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر این خواب را در حالات مختلف بالا رفتن و پایین آمدن با آسانسور در انواع شیشه ای و ...

تعبیر خواب آروغ و باد گلو و آروغ زدن از دیدگاه های مختلف

0
تعبیر خواب آروغ و باد گلو و آروغ زدن از دیدگاه های مختلف

تعبیر خواب آروغ و باد گلو و آروغ زدن از دیدگاه های مختلف تعبیر خواب آروغ و باد گلو در خواب به معنی سخنی بیجا و نا بجا است و اگر آروغ زدن در خواب در هنگام غذا خوردن باشد، اجل بیننده خواب نزدیک می باشد. اگر شما نیز خوابی با ...

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

0
تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟ با تعبیر خواب پاییز و خزان و ریختن برگ پاییزی و دیدن برگ پاییز در خانه و تعبیر باد و طوفان همراه با زرد شدن برگهای پاییز در خانه و خیابان و محیط بیرون و اتاق پر از برگ ...

تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر

0
تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر

تعبیر خواب گردن و گلو و غبغب از منابع معتبر تعبیر خواب گردن در حالت های مختلف مانند بستن گردن، زخم و شکستن و آسیب دیدن گردن و پس گردنی، دستمال گردن و دست در گردن بودن را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه های مختلف و ...

تعبیر دیدن همسایه در خواب چه مفهومی دارد؟

0
تعبیر دیدن همسایه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن همسایه در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب همسایه را در حالت های مختلف مانند همسایه شدن با معشوق ،خواب همسایه قدیمی ، همسایه شدن با دوست و حرف زدن با همسایه و دیوار به دیوار از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و دیگر تعبیر کنندگان خواب ...

تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب

0
تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب

تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب تعبیر خواب خورشید و آفتاب از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب اسلامی و غربی در انواع تعبیر خواب خورشید گرفتگی و دیدن همزرمان ماه و خورشید در آسمان و رفتن به پشت ابرها و سجده کردن به خورشید را در مجله ...

تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب

0
تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب

تعبیر دیدن قحطی و خشکسالی و قحطی غذا در خواب تعبیر خواب قحطی را در این بخش از مجله حرف تازه از دیدگاه های مختلف از شخصیت های معروفی چون ابن سیرین و امام صادق و یوسف پیامبر و معبران غربی را بخوانید تعبیر کلی این خواب نشانه خوبی نیست و بیانگر ...

تعبیر خواب آش در انواع مختلف چیست؟

0
تعبیر خواب آش در انواع مختلف چیست؟

تعبیر خواب آش در انواع مختلف چیست؟ تعبیر خواب آش در انواع آش رشته، آش دوغ، آش نذری گرفتن و اش نذری پختن آش مشت پا و دیگر آش ها را از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور دنیا چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و کرمانی و مطیعی و ... در ...

تعبیر خواب بیمارستان و بستری شدن چیست؟

0
تعبیر خواب بیمارستان و بستری شدن چیست؟

تعبیر خواب بیمارستان و دکتر در حالت های مختلف مانند ملاقات رفتن و تعبیر بستری شدن خود فرد و با دیگران و اعضای خانواه و را از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور چون ابن سیرین و امام صادق و کرمانی و دیگر معبران اسلامی و غربی در مجله حرف تازه میخوانید تعبیر ...

تعبیر خواب زیورآلات | تعبیر خواب زیورآلات به روایت تعبیرگران معروف

0
تعبیر خواب زیورآلات | تعبیر خواب زیورآلات به روایت تعبیرگران معروف

تعبیر خواب زیورآلات | تعبیر خواب زیورآلات به روایت تعبیرگران معروف تعبیر خواب زیورآلات مانند طلا و جواهر در عالم خواب، می تواند نشانگر آن باشد که در زندگی واقعی تان نیز صاحب چیز ارزشمندی می باشید، در صورتی که فرد دیگری به شما زیورآلات بدهد، بیانگر احساس احترام و قدردانی ...