جهانگردی, کشورهای تاریخی, کشورهای تفریحی, جاهای تفریحی دنیا, مکانهای سیاحتی