تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

0
تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

تعبیر خواب سقوط از ارتفاع تعبیر خواب افتادن : یکی از حوادثی که اغلب برای افراد پیش میاید و حادثه خوش آیندی نیست افتادن از جایی یا سقوط از بلندی است که بسیاری مواقع باعث خسارتهای جبران ناپذیری میشود. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب از جایی ...

تعبیر دیدن انگور در خواب

0
تعبیر دیدن انگور در خواب

تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر خواب انگور : انگور یکی از نعمت های پر فایده الهی برای انسان که در رنگ های مختلف وجود دارد. بسیاری از تعبیرگران دیدن انگور را به روزی تعبیر میکنند و دیدن انگور را نیکو میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر دیدن حشرات (سوسک) در خواب

0
تعبیر دیدن حشرات (سوسک) در خواب

تعبیر دیدن حشرات در خواب تعبیر خواب حشرات : بسیاری از افراد از دیدن حشرات احساس خوش آیندی پیدا نمیکنند, و یا حتی از انها میترسند. معبران برای حشرات تعبیر های مختلفی دارند ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب حشـرات را آماده کردایم. تعبیر خواب حشرات به ...

تعبیر خواب عاشق شدن

1
تعبیر خواب عاشق شدن

تعبیر خواب عاشق شدن تعبیر خواب عشق : خوابهایی هستند که فرد در آن احساس میکند که عاشق شد است. معبران درباره عاشق شدن تعبیرهای مختلفی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب عشق را آماده کردایم. تعبیر خواب عشق امام صادق (ع) نقل است که: ...

تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟

0
تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟

تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟ تعبیر خواب لاغر شدن : بسیاری از افراد امروزه در تلاش برای لاغر شدن هستند, اما تعبیر خواب لاغر شـدن فرق میکند, در خواب لاغر شدن به تعبیر معبران باهم تفاوت دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب لاغر ...

تعبیر دیدن طاووس در خواب

1
تعبیر دیدن طاووس در خواب

تعبیر دیدن طاووس در خواب تعبیر خواب طاووس : دیدن طاووس این پرنده زیبا در خواب تعابیر مختلفی دارد, و بستگی به نوع خواب دارد. جنس نر آن پرهای بسیار زیبایی به‌ویژه در ناحیه دم دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب طاووس را آماده کردایم. طاووس طاووس ...

تعبیر هدیه دادن در خواب

4
تعبیر هدیه دادن در خواب

تعبیر هدیه دادن در خواب تعبیر خواب هدیه : هدیه دادن و یا هدیه گرفتن در بیداری بسیار خوب و خوش آیند است و فرد از گرفتن هدیه و یا از دیدن خوشحالی هدیه گرفتن دیگران بسیار خوشحال میشوند. بسیاری از معبران هدیه دادن و یا هدیه گرفتن را در خواب ...

تعبیر دیدن دست در خواب

0
تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر دیدن دست در خواب تعبیر خواب دست : خوابهایی هست که فرد در آن به هر علتی توجهش به دستانش جلب میشود . تعبیرگران دست را به شکلهای مختلف تعبیر میکنند. تعبیر خواب دست بستگی به نوع خواب بیننده دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای ...

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

0
تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب تعبیر خواب بینی : تعبیرگران بینی را به شکلهای گوناگون تعبیر میکنند. تعبیر خواب بیـنی بسیار جالب است و بستگی به نوع خواب بیننده خواب دارد. برای تعبیر این خواب باید به جزئیات خواب نیز توجه کرد. ما در این بخش برای شما تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن سیمرغ در خواب

0
تعبیر دیدن سیمرغ در خواب

تعبیر دیدن سیمرغ در خواب تعبیر خواب سیمرغ : سیمرغ پرنده افسانه ای که غیر از ادبیات ایران در فرهنگهای دیگر کشورها نیز وجود دارد به خاطر خصوصیاتی که در افسانه ها برای این پرنده آمده است تعبیر خواب این پرنده خوب است و جای نگرانی برای بیننده ندارد. سیمرغ شاید بتوان سیمرغ ...