تعبیر خواب

تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد

0
تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد

تعبیر خواب جشن تولد خودم و دیگران و کیک و شمع تولد تعبیر خواب جشن تولد و دیدن جشن تولد خودم در خواب و همچنین دیدن مراسم جشن تولد دوستان و فامیل و همسر و فرزند و دیدن کیک تولد و روشن کردن و فوت کردن شمع تولد را از دیدگاه ...

تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق

0
تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق

تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق تعبیر خواب گردنبند گلوبند و طوق از جنس طلا و نقره و پارچه و یا بدل را در این بخش از سایت حرف تازه برای شما بیان می کنیم تا اگر در خواب این چنین مواردی را دیدید معنی و مفهوم آن را بدانید. دیدن ...

تعبیر خواب هزارپا و کشتن و نیش زدن هزارپا در خواب

0
تعبیر خواب هزارپا و کشتن و نیش زدن هزارپا در خواب

تعبیر خواب هزارپا و کشتن و نیش زدن هزارپا در خواب تعبیر خواب هزارپا را در این بخش از حرف تازه با انواع تعبیرها از افراد مختلف و بزرگان را مشاهده کنید و اگر چنین خوابی دیدید با استفاده از این تعبیر خواب به حکمت آن پی ببرید. تعبیر دیدن هزارپا در ...

تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

0
تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب تعبير خواب خرابه و خانه قدیمی و مخروبه و معنی دیدن این مکان های مخروبه و آوار شده در خواب را در سایت حرف تازه بطور کامل و با جزئیات بخوانید ، تا اگر این چنین خوابی دیدید به حکمت و ...

نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

0
نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب نداشتن دندان : دندان یکی از مهمترین اعضای بدن که جدا از خورد کردن غذا در دهان در زیبای انسان نیز نقش دارد. بیشتر معبران دندان را به اعضای خانواده تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر ...

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب

1
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب تعبیر خواب تخم مرغ : یکی از نعمتهای خداوند برای انسان که فواید بسیاری دارد و جایگاه ویژه ای در تغزیه انسانها ایفا میکند تخـم مرغ است. بسیاری از معبران نیز دیدن تخم مرغ را در خواب خوب میدانند. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن کاسه در خواب

0
تعبیر دیدن کاسه در خواب

تعبیر دیدن کاسه در خواب تعبیر خواب کاسه : کاسـه از جمله وسایلی است که انسان از ابتدا تا کنون از آن استفاده کرده و خواهد کرد معبران تعابیر گوناگونی برای دیدن کاسـه در خواب دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیـر خواب کاسه را آماده کردایم. جالب ...

تعبیر دیدن انگشت در خواب

0
تعبیر دیدن انگشت در خواب

تعبیر دیدن انگشت در خواب تعبیر خواب انگشت : برای تعبیر خواب انگشتان باید به جزئیات خواب دقت داشت چون در تعبیر این نوع خوابها بسیار مهم است. معبرای برای تعبیر خواب انگشتان تعابیر متفاوتی دارند. انگشتان هر دست که به ترتیب از سمت انگشت شست: انگشت شست، انگشت اشاره یا ...

تعبیر دیدن روباه در خواب

1
تعبیر دیدن روباه در خواب

تعبیر دیدن روباه در خواب تعبیر خواب روباه : روبـاه بخاطر خوی طبعیی و حرفه ای که در شکار کردن دارد در کتابها و قصه ها یا در فیلمها به حیوانی حیله گر و مکار معروف است. در فرهنگ و ادبیات ایرانی، روباه به مکاری و حقه بازی و زرنگی معروف ...

تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب

0
تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب

تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب سحر و جادو بیشتر حیله و فریب است که در خواب بیشتر معبران آن را خوب نمیدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب سحر و جادو را آماده کردایم. جادو به ترفندهایی گفته می‌شود که برخی افراد انجام داده و ...