ساعت و جدول پخش آموزش تلویزیونی دانش آموزان از شبکه آموزش

0

ساعت و جدول پخش آموزش تلویزیونی دانش آموزان از شبکه آموزش

تعطیلی مدارس بخاطر شیوع کرونا، باعث شد تا مسئولان تصمیم به آموزش تلویزیونی دانش آموزان و دروس دانش آموزان از تلویزیون و از راه دور بگیرند که از شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ هر روزه از ساعت ۸ صبح از شبکه آموزش پخش میشود

ساعت و جدول کامل پخش آموزش تلویزیونی دانش آموزان بخاطر تعطیلی کرونا

با توجه اطلاع رسانی مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش ، از روز شنبه ١٠ اسفندماه آموزش دروس مقاطع تحصیلی، صبح،مقطع ابتدائی ظهر، مقطع متوسطه اول راهنمایی و بعداز ظهر متوسطه دوم دبیرستان از شبکه آموزش سیما آغاز می شود.
به گزارش حرف تازه از روابط عمومی شبکه هفت سیما،با توجه به حوادث اخیر و لزوم حفظ سلامت بیشتر دانش آموزان، شبکه هفت امکانات خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهدو بخشی از ساعات خود را به موضوع آموزش تکمیلی دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف اختصاص می دهد.

آموزش تلویزیونی دانش آموزان از شنبه تا جمعه

در همین رابطه مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش گفت: در روزهای اخیر وزیر آموزش و پرورش با معاونت سیما گفت‌وگوی مفصلی داشت و بر این اساس با معاونت ابتدایی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش جمع‌بندی نهایی را انجام دادیم تا کار آموزش دانش‌آموزان در ایام تعطیلی مدارس از طریق شبکه آموزش انجام شود.

وی‌ افزود: امیدواریم از روز شنبه با کار فشرده و سنگین بتوانیم در چند بخش و ۷ روز هفته برنامه‌های کلاسی را به صورت مکمل ارائه دهیم.

مدیر شبکه آموزش گفت: سرفصل و بودجه‌بندی بیش از ۷۰ درصد برنامه‌های مدارس انجام شده است و سعی می‌کنیم بحث تشویقی و تکمیلی داشته باشیم.

زمان و ساعت برنامه های درسی شبکه آموزش

حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه برای هر عنوان درسی در نظر گرفته شده است و اگر روزانه ۴ بازه زمانی برای آموزش دانش‌آموزان به مدت چهار یا پنج ساعت طراحی شده باشد بیش از ۱۲ عنوان درس از تمام دوره‌های تحصیلی ارائه خواهد شد.

هر عنوان درسی در ۲۰ دقیقه از هر پایه ظرف مدت ۴ تا ۵ ساعت بصورت روزانه آموزش داده خواهد شد و دانش آموزان و دبیران، دروس تلویزیونی را از دست ندهند و طبق زمانبندی اعلام شده برنامه دانش آموزان را تنظیم کنند.

جدول تدریس تلویزیونی دانش آموزان از شبکه آموزش

🔹شنبه ١٢/١٠

٨:٠٠ رياضی هفتم متوسطه اول
٨:٣٠. رياضی هشتم متوسطه اول
١٠:٣٠ فارسی اول ابتدايي
١٠:٥٠ علوم سوم ابتدايی
١١:١٠ فارسی پنجم ابتدايی
١١:٣٠ شيمی ٣ (پايه١٢متوسطه)
١٥:٠٠ عربي ٢(پايه ١١ علوم انساني)
١٥:٣٠ عربی ٣ (پايه ١٢ علوم انسانی)
١٦:٠٠ درس اخلاق حرفه ای (هنرستانهای فنی حرفه ای وكار دانش)
١٦:٢٥ كار گاه نو آوری و كار آفرينی(پايه ١١ هنرستانهای فنی حرفه ای و كار دانش)

نظرات