حسین مدرس خیابانی وزیر صمت کیست

بیوگرافی کامل و عکس های حسین مدرس خیابانی وزیر صمت

0
بیوگرافی کامل و عکس های حسین مدرس خیابانی وزیر صمت

بیوگرافی کامل و عکس های حسین مدرس خیابانی وزیر صمت حسین مدرس خیابانی وزیر صمت ( صنعت و معدن و تجارت)، در 22 اردیبهشت 1399 شمسی از سوی روحانی رئیس جمهور دوره دوازدهم شد. به همین مناسبت بیوگرافی کامل و سن و تحصیلات و محل تولد و سوابق وی را در ...