وام ازدواج ۳۰ میلیونی در سال ۹۸

0

وام ازدواج ۳۰ میلیونی در سال ۹۸

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ مبلغ وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، همچنین قیمت حامل‌های انرژی هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نخواهد کرد.

وام ازدواج

و ام ازدواج ۳۰ میلیون تومان می‌شود

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس اعلام کرد طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق و ام ازدواج جوانان در سال ۹۸ از ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین (در مجموع ۶۰ میلیون تومان) افزایش یافت.

وی درباره نحوه بازپرداخت و ام ازدواج گفت: بازپرداخت و ام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در اقساط ۶۰ ماهه (۵ ساله) تعیین شده است.

 

بنزین در سال ۹۸ گران نمی‌شود

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که قیمت حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت و گاز و … نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نداشته باشد.

همچنین دولت موظف شد با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

نظرات