تعطیلی ادارات فردا

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ به دلیل سیل و سیلاب (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ به دلیل سیل و سیلاب (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات دوشنبه 10 مرداد 1401 سیلاب و بارندگی و جاری شدن سیل و آلودگی هوا در شهرهای خوزستان و اهواز و بوشهر و آبادان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ به دلیل سیل و سیلاب (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ به دلیل سیل و سیلاب (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات یکشنبه 9 مرداد 1401 سیلاب و بارندگی و جاری شدن سیل و آلودگی هوا در شهرهای خوزستان و اهواز و آبادان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ به دلیل سیل و سیلاب (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ به دلیل سیل و سیلاب (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات شنبه 8 مرداد 1401 سیلاب و بارندگی و جاری شدن سیل و آلودگی هوا در شهرهای خوزستان و اهواز و آبادان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه 4 مرداد 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و اهواز و آبادان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

1
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران و البرز و… بدلیل آلودگی هوا ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات شنبه 25 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران و البرز… بدلیل آلودگی هوا ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات چهارشنبه 22 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران و البرز… بدلیل آلودگی هوا ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات سه شنبه 21 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران و البرز… بدلیل آلودگی ...

آیا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

0
آیا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

آیا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| وضعیت تعطیلی مدارس و مهد کودک ها و ادارات فردا آلودگی هوا و گرد و غبار و گرمای شدید دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ادارات تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی فردا دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ و وضعیت تعطیلی اداره ها و مهد کودک ها در ...

آیا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

0
آیا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات فردا آلودگی هوا

آیا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| وضعیت تعطیلی مدارس و ادارات فردا آلودگی هوا و گرد و غبار و گرمای شدید و روزعرفه شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ مدارس و ادارات تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی فردا شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ و وضعیت تعطیلی اداره ها و مهد کودک ها در ...