تعطیلی ادارات فردا

وضعیت تعطیلی شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ بعلت روز عرفه و عید قربان مشخص شد!

1
وضعیت تعطیلی شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ بعلت روز عرفه و عید قربان مشخص شد!

آخرین وضعیت تعطیلی شنبه 18 تیر 1401 بعلت روز عرفه و عید قربان مشخص شد و تعطیلی شنبه 18 تیر 1401 سراسر ایران+تعطیلی آیا مدارس و ادارات شنبه 18 تیر ماه ۱۴۰۱ تعطیل است یا نه جزئیات اخبار جدید درباره وضعیت تعطیلی در روز شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ به دلیل ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات پنجشنبه 16 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و تهران و البرز… بدلیل آلودگی هوا ...

آیا چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات تهران و البرز فردا

1
آیا چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات تهران و البرز فردا

آیا چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تعطیل است؟| تعطیلی ادارات تهران و البرز فردا آلودگی هوا و گرد و غبار و گرمای شدید ، چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ مهد کودک ها و ادارات تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی فردا چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ و وضعیت تعطیلی مدرسه ها در شهرهای شاخص هوای ...

آخرین وضعیت تعطیلی ادارات چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

1
آخرین وضعیت تعطیلی ادارات چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر درباره وضعیت تعطیلی ادارات چهارشنبه 15 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل آلودگی هوا مشخص شد, ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

1
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه 14 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … ...

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی مدارس و ادارات دوشنبه 13 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل ...

آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی ادارات شنبه 11 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل آلودگی هوا ...

آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی ادارات دوشنبه 6 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل آلودگی هوا ...

آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

0
آخرین خبر درباره تعطیلی ادارات یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

آخرین خبر تعطیلی ادارات یکشنبه 5 تیر 1401 گرد و خاک و آلودگی هوا و گرمای هوا در شهرهای خوزستان و تهران و البرز و ایلام و شهرهای اصفهان ، تبریز ، مشهد ، یزد ، تهران ، زنجان و سیستان و بلوچستان و کرمان و … بدلیل آلودگی هوا ...

وضعیت تعطیلی دانشگاه ها و ادارات فردا پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ آلودگی هوا + اسامی شهرها

2
وضعیت تعطیلی دانشگاه ها و ادارات فردا پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ آلودگی هوا + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی دانشگاه ها و ادارات فردا پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 بعلت آلودگی هوا و دلیل گرد و خاک و آلودگی هوا و طوفان و بازندگی و تگرگ مشخص شد+ اسامی شهرها در تعطیلی ادارات الودگی پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 سراسر ایران+تعطیلی ادارات و بانک ها و دانشگا ها ...