سادات سید باقر مداح مادر پرستاری نوین مهمان برنامه دورهمی

0

سادات سید باقر مداح مادر پرستاری نوین مهمان برنامه دورهمی

دکتر سادات سید باقر مداح به عنوان مادر پرستاری نوین ایران متولد ۱۳۱۱ در تهران دارای دکتری آموزش پرستاری از دانشگاه پرتوریا آفریقای جنوبی می‌باشد.
سادات سید باقر مداح

سمت‌های فعلی

رئیس هیئت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
عضو شورای سیاست گذاری پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ایران و مسئول کمیته آموزشی و پژوهشی سازمان و معاونت پرستاری وزارت بهداشت
هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مشاور ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سادات سید باقر مداح

سوابق تحصیلی سادات سید باقر مداح

اخذ لیسانس در رشته پرستاری، مدرسه عالی پرستاری دانشگاه تهران، ایران۱۳۳۱–۱۳۳۴
اخذ گواهی نامه رشته آموزش پرستاری، دانشگاه تورنتو، کانادا ۱۳۳۹–۱۳۴۰
اخذ لیسانس رشته آموزش پرستاری، دانشگاه تورنتو، کانادا ۱۳۴۳–۱۳۴۵
اخذ فوق لیسانس رشته علوم تربیتی ۱۳۴۹
دکتری آموزش پرستاری دانشگاه پرتوریا، آفریقای جنوبی ۱۹۹۷ (۱۳۷۶)

سادات سید باقر مداح

سوابق اجرایی

مدرس تمام وقت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با عناوین مربی، مربی هیئت علمی و استاد یار در مراکز آموزش عالی پرستاری از سال ۱۳۳۴ تا کنون
معاونت آموزشی و ریاست انستیتو عالی پرستاری فیروزگر، دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷
قائم مقام و مشاور ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۷۷ تا کنون
سرپرست شاخه پرستاری ستاد انقلاب فرهنگی، عضو گروه پزشکی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱
سرپرست برنامه‌ریزی و نظارت و ارزشیابی رشته پرستاری ۱۳۷۱ تا کنون
سرپرست کمیته تحقیقات پرستاری ۱۳۸۰ تا کنون
عضو شواری پرستاری وزارت متبوع
عضو شواری عالی نظام پرستاری از سال ۱۳۸۱ تا کنون
عضو هیئت مؤسس انجمن علمی پرستاران
عضو انجمن پرستاری
عضو پانل مشورتی پرستاری سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی

سادات سید باقر مداح

سادات سید باقر مداح روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ به مناسبت روز پرستار مهمان برنامه دورهمی خواهد بود

نظرات