فال‌ قهوه ۵ فروردین / فال قهوه امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

0

فال‌ قهوه ۵ فروردین / فال قهوه امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

امروز فال قهوه ۵ فروردین ۱۴۰۲ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۵ فروردین / فال قهوه امروز شنبه 5 فروردین 1402 چه می‌گه!!

☕️فروردين :حوض : علم و دانش, از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.

☕️ارديبهشت :سیب : صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت _ کامل و خوب بودن.

☕️خرداد :آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

☕️تير :پرده :کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

☕️مرداد :هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر۰

☕️شهريور :مرغ :به مال و ثروتی دست پیدا میکنید ولی مواظب باشید بیهوده آن را از دست ندهید.

☕️مهر : چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است, مطیع سرنوشت باشید.

☕️آبان :حب: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل.

☕️آذر :لب : نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.

☕️دی :تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

☕️بهمن :پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن, راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

☕️اسفند :صخره : خیر و روزی _ مسئله بزرگ قابل حل.

نظرات