جملات قصار و ناب از سعدی به همراه عکس نوشته ۱۴۰۰

0

عکس نوشته و جملات سعدی، جملات ناب و خاص مخصوص استفاده در بیو پروفایل و کپشن پست ها در شبکه های اجتماعی. ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، عارف، نویسنده و شاعر نامی ادبیات ایرانی است که اشعار، جملات و گفتارهای وی طرفداران بسیاری دارد و این روزها در شبکه های اجتماعی بیش از بیش بازنشر می شود. در ادامه جدیدترین جملات و عکس نوشته های اینستاگرامی سعدی به همراه جملات ناب و خاص ایشان برای شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی “حرف تازه” قرار داده ایم. برای مشاهده این مطلب با ما همراه باشید.

جملات قصار و ناب از سعدی به همراه عکس نوشته 1400

 

جملات ناب و خاص شیخ شیرازی

مردی نه اینستکه حمله آورد ، بلکه مردی آنستکه در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد.

***

هر که با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد.

***

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم.
***
هر که در زندگی، نانش نخورند، چون بمیرد، نامش نبرند.
***
رأی بی قوت، مکر و فسون است و قوّت بی رأی، جهل و جنون.
***
خدا کشتی آنجا که خواهد برد
اگر ناخدا جامه بر تن درد
***
صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.
***
مبخشای بر هر کجا ظالمیست
که رحمت بر او جور بر عالمیست
هر آنکس که بر دزد رحمت کند
به بازوی خود کاروان میزند
جفاپیشگان را بده سر به باد
ستم بر ستم پیشه عدل است و داد.
***
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال.
***
قدر عافیت کسی داند، که به مصیبتی گرفتار آید.
***
در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی.
***
نادان را به از خاموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی ، نادان نبودی.
***
هر آن سری که داری با دوست در میان منه چه دانی وقتی دشمن تو گردد و هر گزندی توانی به دشمن مرسان که باشد وقتی دوست گردد.
***
بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی ” اَحسِن الی مَن اَساء “
***
هر که با داناتر از خود بحث کند تا بداند که داناست،بدانند که نادان است.
***

نظرات