کتاب چای با فروید

معرفی کتاب چای با فروید

0
معرفی کتاب چای با فروید

در همان لحظاتی که کتاب " چای با فروید" به دستمان می‌افتد و صفحات آن ورق می‌زنیم، دنیایی پر از رازها و عمق‌های انسانی پیش رویمان باز می‌شود. این اثر که دامنه گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و تجربیات را در خود جای‌داده، نه‌ تنها تجسمی از دانش بی ‌نهایت فروید در ...