تعبیر خواب حرف خ

تعبیر دیدن خربزه در خواب

0
تعبیر دیدن خربزه در خواب

تعبیر دیدن خربزه در خواب تعبیر خواب خربزه : برای تعبیر خـواب خـربزه معبران تعابیر مختلفی دارند. در این خواب جزئیات خربزه ای که در خواب دیداید مهم است. مثل رنگ , اندازه و مزه آن. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب خربزه را آماده کردایم.تعبیر خواب ...

دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

0
دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب خرید و فروش : خوابهایی هستند که فرد در آن کالا و یا چیزی مثلا خریدن طلا و یا فروش کالا را در خواب میبیند. معبران تعابیر مختلفی برای خرید و فروش دارند. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

0
تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

تعبیر دیدن جوجه تیغی (خارپشت) در خواب تعبیر خواب جوجه تیغی : بسیاری از معبران دیدن خارپشت در خواب را خوب نمیدانند مگر آنکه در خواب جوجه تیخی را کشته و یا از خود دور کنید. این جانور به‌وسیلهٔ خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع می‌کند. ما در این ...

تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست

0
تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست

تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست تعبیر خواب بیضه : بیضه که خایه یا تخم نیز نامید میشود غده جنسی که در تمام پستانداران نر وجود دارد. بیشتر معبران دیدن خابه بیضه را خوب تعبیر کردند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بیضـه را آماده ...

تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

0
تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب تعبیر خواب آواز خواندن : بعضی از مواقع برای کسانی پیش میاید که در خواب میبینند که خوانندگی میکنند. تعبیر خواب آواز خواندن در خواب به گفته معبران بستگی به شرایط و نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب

1
تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب

تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب تعبیر خواب خواهر و برادر : دیدن خواهر یا برادر در خواب خوابی است معمول که شاید بسیار پیش بیاید که یک فرد به کرار این خواب را دیده باشد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خواهر ...

تعبیر دیدن خرگوش در خواب

1
تعبیر دیدن خرگوش در خواب

تعبیر دیدن خرگوش در خواب تعبیر خواب خرگوش : خرگوش حیوانی گیاه خوار است که زیبا و چابک و زادوولد بسیارمییکند و بیشتر غذای حیوانات شکارچی میشود. بیشتر معبران خرگوش را به زن و فرزند و یا مال کم تعبیر میگنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای ...

تعبیر دیدن خوک در خواب

1
تعبیر دیدن خوک در خواب

تعبیر دیدن خوک در خواب تعبیر خواب خوک : ما که خوکها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می شناسیم, در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گِل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. ...

تعبیر دیدن خرس در خواب

0
تعبیر دیدن خرس در خواب

تعبیر دیدن خرس در خواب تعبیر خواب خرس : خرس ها حیواناتی تنومند و قدرتمند هستند. دیدن خرس در خواب به تعبیر معبران مختلف است . ولی اکثر معبران خرس را به مشکل و دشمن تعبیر میکنند.تعبیر خواب خرس ابن سیرین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خرس، دشمنی است که پست و فرومایه ...

تعبیر دیدن خندیدن در خواب

1
تعبیر دیدن خندیدن در خواب

تعبیر دیدن خندیدن در خواب تعبیر خواب خنده : به تعبیر برخی معبران اسلامی و معبران غربی خنده در خواب بستگی به شدت آن دارد .ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خنده را آماده کردایم.تعبیر خواب خنده امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ...

x