تفریحات

تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب خودکار از دیدگاه معبران معروف و موضوعات مختلف

0
تعبیر خواب خودکار از دیدگاه معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر دیدن خودکار در خواب چیست؟ تعبیر خواب خودکار همراه با تعبیر خواب نوشتن با خودکار سیاه و قرمز و سبز و آبی و خودنویس, تعبیر خواب هدیه دادن یا هدیه گرفتن خودکار, تعبیر خواب خرید و فروش خودکار, دادن یا گرفتن خودکار از مرده در خواب, تعبیر خواب نوشتن مرده ...

تعبیر دیدن خیار ،خیارشور و خیار چنبر در خواب

0
تعبیر دیدن خیار ،خیارشور و خیار چنبر در خواب

تعبیر دیدن خیار ،خیارشور و خیار چنبر در خواب تعبیر خواب خیار ,خیار خوردن ,خیارشور ,خیارقلمی و خوردن خیار, تعبیر خواب خیار ابن سیرین, خیار پخته, خیار پوست کنده, تعبیر خیار چنبر ,خیار خوردن مرده, تعبیر خیار زرد , تعبیر خیار زن باردار, خیار فروختن ,خیار گندیده و .... را در ...

تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب

0
تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب

تعبیر خواب خورشید و خورشید گرفتگی و دیدن آفتاب در خواب تعبیر خواب خورشید و آفتاب از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب اسلامی و غربی در انواع تعبیر خواب خورشید گرفتگی و دیدن همزرمان ماه و خورشید در آسمان و رفتن به پشت ابرها و سجده کردن به خورشید را در مجله ...

تعبیر دیدن خاک در خواب چیست ؟

0
تعبیر دیدن خاک در خواب چیست ؟

تعبیر دیدن خاک در خواب چیست ؟ تعبیر خواب خاک و دیدن گرد و خاک و خاک بر سر ریختن و خاک بر صورت ریختن و فرو رفتن در خاک و خاک مرده و قبرستان ...را در این بخش ا مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید. دیدن گرد و خاک در خواب به ...

تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟

1
تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟

تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟ تعبیر خواب خانه در انواع بزرگ و کوچک و مجلل و فرسوده در حالت های مختلف را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان منتشر کردیم تا اگر چنین خوابهایی با این مضمون دیدید معنی و مفهوم آنرا ...

تعبیر خواب خواستگاری و خواستگار آمدن چیست؟

2
تعبیر خواب خواستگاری و خواستگار آمدن چیست؟

تعبیر خواب خواستگاری و خواستگار آمدن چیست؟ تعبیر خواب خواستگاری و دیدن خاستگاری کردن و خواستگار آمدن را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه بزرگان تعبیر خواب دنیا و تعبیر خواب اسلامی را بخوانید تا اگر روزی در خواب چنین موضوعی را دیدید بدانید که چه مفهومی و ...

تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

1
تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب تعبير خواب خرابه و خانه قدیمی و مخروبه و معنی دیدن این مکان های مخروبه و آوار شده در خواب را در سایت حرف تازه بطور کامل و با جزئیات بخوانید ، تا اگر این چنین خوابی دیدید به حکمت و ...

تعبیر دیدن خربزه در خواب

0
تعبیر دیدن خربزه در خواب

تعبیر دیدن خربزه در خواب تعبیر خواب خربزه : برای تعبیر خـواب خـربزه معبران تعابیر مختلفی دارند. در این خواب جزئیات خربزه ای که در خواب دیداید مهم است. مثل رنگ , اندازه و مزه آن. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب خربزه را آماده کردایم. تعبیر خواب ...

دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

0
دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب خرید و فروش : خوابهایی هستند که فرد در آن کالا و یا چیزی مثلا خریدن طلا و یا فروش کالا را در خواب میبیند. معبران تعابیر مختلفی برای خرید و فروش دارند. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

0
تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

تعبیر دیدن جوجه تیغی (خارپشت) در خواب تعبیر خواب جوجه تیغی : بسیاری از معبران دیدن خارپشت در خواب را خوب نمیدانند مگر آنکه در خواب جوجه تیخی را کشته و یا از خود دور کنید. این جانور به‌وسیلهٔ خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع می‌کند. ما در این ...