تعبیر خواب حرف خ

تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟

0
تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟

تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟ تعبیر خواب خانه در انواع بزرگ و کوچک و مجلل و فرسوده در حالت های مختلف را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان منتشر کردیم تا اگر چنین خوابهایی با این مضمون دیدید معنی و مفهوم آنرا ...

تعبیر خواب خواستگاری و خواستگار آمدن چیست؟

0
تعبیر خواب خواستگاری و خواستگار آمدن چیست؟

تعبیر خواب خواستگاری و خواستگار آمدن چیست؟ تعبیر خواب خواستگاری و دیدن خاستگاری کردن و خواستگار آمدن را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه بزرگان تعبیر خواب دنیا و تعبیر خواب اسلامی را بخوانید تا اگر روزی در خواب چنین موضوعی را دیدید بدانید که چه مفهومی و ...

تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

0
تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب تعبير خواب خرابه و خانه قدیمی و مخروبه و معنی دیدن این مکان های مخروبه و آوار شده در خواب را در سایت حرف تازه بطور کامل و با جزئیات بخوانید ، تا اگر این چنین خوابی دیدید به حکمت و ...

تعبیر دیدن خربزه در خواب

0
تعبیر دیدن خربزه در خواب

تعبیر دیدن خربزه در خواب تعبیر خواب خربزه : برای تعبیر خـواب خـربزه معبران تعابیر مختلفی دارند. در این خواب جزئیات خربزه ای که در خواب دیداید مهم است. مثل رنگ , اندازه و مزه آن. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب خربزه را آماده کردایم. تعبیر خواب ...

دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

0
دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب خرید و فروش : خوابهایی هستند که فرد در آن کالا و یا چیزی مثلا خریدن طلا و یا فروش کالا را در خواب میبیند. معبران تعابیر مختلفی برای خرید و فروش دارند. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

0
تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

تعبیر دیدن جوجه تیغی (خارپشت) در خواب تعبیر خواب جوجه تیغی : بسیاری از معبران دیدن خارپشت در خواب را خوب نمیدانند مگر آنکه در خواب جوجه تیخی را کشته و یا از خود دور کنید. این جانور به‌وسیلهٔ خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع می‌کند. ما در این ...

تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

0
تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب تعبیر خواب آواز خواندن : بعضی از مواقع برای کسانی پیش میاید که در خواب میبینند که خوانندگی میکنند. تعبیر خواب آواز خواندن در خواب به گفته معبران بستگی به شرایط و نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب

3
تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب

تعبیر دیدن خواهر یا برادر در خواب تعبیر خواب خواهر و برادر : دیدن خواهر یا برادر در خواب خوابی است معمول که شاید بسیار پیش بیاید که یک فرد به کرار این خواب را دیده باشد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خواهر ...

تعبیر دیدن خرگوش در خواب

1
تعبیر دیدن خرگوش در خواب

تعبیر دیدن خرگوش در خواب تعبیر خواب خرگوش : خرگوش حیوانی گیاه خوار است که زیبا و چابک و زادوولد بسیارمییکند و بیشتر غذای حیوانات شکارچی میشود. بیشتر معبران خرگوش را به زن و فرزند و یا مال کم تعبیر میگنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای ...

تعبیر دیدن خوک در خواب

1
تعبیر دیدن خوک در خواب

تعبیر دیدن خوک در خواب تعبیر خواب خوک : ما که خوکها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می شناسیم, در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گِل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. ...