تفریحات

رکوردزنی لاشا تالاخادزه وزنه‌بردار گرجستانی + رکورد حسین رضازاده شکسته شد

0

رکوردزنی لاشا تالاخادزه وزنه‌بردار گرجستانی + رکورد حسین رضازاده شکسته شد

شکستن رکورد حسین رضازاده وزنه بردار سنگین وزن ایرانی توسط لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار گرجستانی شکسته شد.
لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار گرجستانی رکورد حرکت دوضرب پیش از این با ۲۶۳٫۵ کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده از ایران بود که امروز در روز آخر مسابقات جهانی توسط غول گرجستانی بالاخره شکسته شد.
رضازاده

شکستن رکورد حسین رضازاده

لاشا تالاخادزه، وزنه‌ بردار گرجستانی غول گرجستانی رکورد حسین رضازاده را شکست و موفق شد تا رکورد جدد را به اسم خود در مسابقات وزنه برداری ثبت کند.

در روز آخر رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان در کشور تایلند، لاشا تالاخازده گرجستانی ضمن رسیدن به مدال طلا موفق به ثبت رکورد جدید و تاریخی در رشته خودش شد.
تالاخادزه با انتخاب وزنه ۲۶۴ کیلوگرم در حرکت دوضرب موفق به شکستن رکورد جهانی در یکضرب، دوضرب و البته مجموع شد.

رکورد حرکت دوضرب پیش از این با ۲۶۳٫۵ کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده از ایران بود که در روز آخر مسابقات جهانی توسط غول گرجستانی بالاخره شکسته شد.

تالاخادزه وزنه بردار معروف گرجستانی در مسابقات قهرمانی داخلی این کشور توانست رکورد دست نخورده حسین رضازاده را به طور غیررسمی بشکند.

لاشا تالاخادزه وزنه بردار فوق سنگین گرجستان در مسابقات گرجی ها که حکم انتخابی تیم ملی را هم داشته،توانست رکورد شکنی ( به صورت غیر رسمی) داشته باشد.
او در یک ضرب ۲۱۴ کیلوگرم و در دوضرب ۲۶۴ کیلوگرم را ثبت کرد.
وزنه ۲۶۴ کیلوگرم، یک کیلوگرم از رکورد دوضرب جهان که در اختیار حسین رضازاده است، بیشتر است.

او همچنین با ثبت رکورد ۴۷۸ کیلوگرم، رکورد مجموع جهان را که در اختیار خودش بود، به طور غیر رسمی یک کیلوگرم ارتقا داد.
او در یک ضرب ۲۰۵ و ۲۱۴ کیلوگرم را ثبت کرد و در دوضرب ۲۴۰، ۲۵۵ و ۲۶۴ کیلوگرم را مهار کرد.
تالاخادزه در حالی با این این رکوردها برای حریفان خود خط و نشان کشید که شایعه شده بود مصدوم شده است و احتمال نرسیدنش به مسابقات جهانی ۲۰۱۸ وجود دارد!
این در حال است که کیانوش رستمی نیز در مسابقات وزنه برداری ناکام ماند

نظرات