عکس نوشته شعر از شاعران مختلف برای پروفایل و استوری اینستاگرام

0

عکس نوشته شعر از شاعران مختلف برای پروفایل و استوری اینستاگرام

عکس نوشته شعر با اشعار عاشقانه و عارفانه و احساسی مناسب برای پروفایل واتساپ و تلگرام و استوری اینستاگرام را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

عکس نوشته شعر

عکس نوشته شعر عاشقانه تلگرام

عکس نوشته شعر

عکس نوشته اشعار زیبا برای پروفایل

عکس نوشته شعر

عکس استوری اینستاگرام شعر

عکس نوشته شعر

نونو دلم از درد کهن ایمن نیست
و آن درد دلم که دیده ای ساکن نیست
می‌جویم بوی عافیت لیکن نیست
آسایشم آرزوست این ممکن نیست

عکس نوشته شعر

دل خاص تو و من تن تنها اینجا
گوهر به کفت بماند و دریا اینجا
در کار توام به صبر مفکن کارم
کز صبر میان تهی ترم تا اینجا

عکس نوشته شعر

ای گوهر گم بوده کجا جوئیمت
پای آبله در کوی بلا جوئیمت
از هر دهنی یکان یکان پرسیمت
در هر وطنی جدا جدا جوئیمت

عکس نوشته شعر

در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست
عشاق تو را به دیده در خواب کجاست
خورشید ز غیرتت چنین می‌گوید
کز آتش تو بسوختم آب کجاست

عکس نوشته شعر

عشقی که ز من دود برآورد این است
خون می خورم و به عشق درخورد این است
اندیشه آن نیست که دردی دارم
اندیشه به تو نمی‌رسد درد این است

عکس نوشته شعر

نقش تو خیال برنتابد
حسن تو زوال برنتابد
چون روی تو بی نقاب گردد
آفاق جمال برنتابد

عکس نوشته شعر

مرغی که نوای درد راند عشق است
پیکی که زبان غیب داند عشق است
هستی که به نیستیت خواند عشق است
و آنچ از تو تو را باز رهاند عشق است

عکس نوشته شعر

دیدی که نسیم نو بهاری بوزید
ما را ز بهار ما نسیمی نرسید

دردا که چو گل پرده خلوت بدرید
آن گل رخ ما پرده نشینی بگزید

عکس نوشته شعر

خاقانی اساس عمر غم خواهد بود
مهر و ستم فلک بهم خواهد بود
جان هم به ستم درآمد اول در تن
و آخر شدنش هم به ستم خواهد بود

عکس نوشته شعر

عقل در عشق تو سرگردان بماند
چشم جان در روی تو حیران بماند
در ره سرگشتگی عشق تو
روز و شب چون چرخ سرگردان بماند

عکس نوشته شعر

نظرات