مسابقه کی هنرپیشه است شبکه دو

0

مسابقه کی هنرپیشه است شبکه دو

یک مسابقه خانوادگی با فضایی معمایی و ساختاری نو به نام « کی هنرپیشه است ؟» در شبکه دو سیما در مرحله پیش تولید قرار دارد.

مسابقه کی هنرپیشه است

به گزارش رسیده، مسابقه کی هنرپیشه است؟ با محوریت خانواده و با ساختاری جدید و ویژه طراحی شده. هفت شرکت کننده در این مسابقه با شغل خود شرکت می کنند و از میان آنها دو شرکت کننده یکی هنرپیشه است و دیگری نقشی مکمل دارد که برای آنها یک سناریوی از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده. هنرپیشه نقش یک شرکت کننده واقعی را ایفا می کند و نقش مکمل نیز باید اذهان را از شناخته شدن هنرپیشه منحرف کند.
در مسیر مسابقه، بینندگان، شرکت کنندگان و تماشاچیان باید هنرپیشه را پیدا کنند. برای این مسابقه که هم اکنون پیش تولید آن را انجام می دهیم ۶ مرحله در نظر گرفته شده. شرکت کنندگان طی این مراحل ضمن معرفی خود و پاسخ به پرسش هایی که سایر شرکت کنندگان از آنها می کنند باید متوجه شوند که چه کسی هنرپیشه است.
در هر مرحله با رای گیری توسط سایر شرکت کننده ها یکی از شرکت کنندگان حذف می شود تا زمانی که تنها دو شرکت کننده باقی می مانند و هنوز هنرپیشه واقعی شناخته نشده است.
«کی هنرپیشه است؟» کاریست از گروه اجتماعی فرهنگی شبکه دو به تهیه کنندگی پیمان پورمقیمی که در ۶۳ قسمت به زودی از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.

نظرات