جزئیات ماه گرفتگی اول بهمن ۹۷

0

جزئیات ماه گرفتگی اول بهمن ۹۷

اول بهمن زمین میان ماه و خورشید قرار می‌گیرد و ماه گرفتگی کاملی را ایجاد می‌کند که این ماه‌گرفتگی کامل تا سال ۱۴۰۰ رخ نخواهد داد.

در روز ۱ بهمن سال ۹۷ ( ۲۰ ژانویه) زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و مسیر نور خورشید را به ماه مسدود کرده و روی ماه سایه بزرگی می‌اندازد.

ماه گرفتگی

براساس گزارش «بیزینس اینسایدر»، این پدیده، آخرین ماه‌گرفتگی کامل تا سال ۱۴۰۰ (ماه می سال ۲۰۲۱ ) خواهد بود. البته در این میان ماه‌گرفتگی‌های جزئی نیز رخ می‌دهد.

گفتنی است؛ ماه‌گرفتگی کامل پدیده نادری نیست اما ماه‌گرفتگی ماه بهمن ( ژانویه) کمی فرق دارد و «ابرماه گرگ خونین» نامیده شده است.

علت نام‌گذاری این ماه‌گرفتگی، زمان وقوع و موقعیت ماه نسبت به زمین است. از طرفی اثر اتمسفر زمین بر نور خورشیدی که از آن عبور می‌کند منجر به قرمز و نارنجی شدن ماه می‌شود.

همچنین به دلیل نزدیکی بیشتر ماه به زمین، هنگام وقوع ماه‌گرفتگی، ماه بزرگ‌تر به نظر می‌رسد و پیشوند ابر به آن نسبت داده می‌شود.

طبق گفته ناسا؛ این ماه‌گرفتگی کامل، یک ساعت و دو دقیقه طول خواهد کشید و به وقت ایران، ساعت ۸:۴۲ صبح خواهد بود.

نظرات