قیمت های جدید ایران خودرو بعد از گران شدن دی ماه ۹۷

0

قیمت های جدید ایران خودرو بعد از گران شدن دی ماه ۹۷

قیمت های جدید ایران خودرو : پس از ارائه مجوز برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو این شرکت شب گذشته تغییرات قیمتی خودروهای پژو ۲۰۶، خانواده سمند، پژو۴۰۵ ، رانا و پژو پارس سال را در لیست دی ماه خود منتشر نموده است.

قیمت های جدید ایران خودرو

ایران خودرو سرانجام مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی خود را از دریافت کرد.

به گزارش حرف تازه پس از ارائه مجوز برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو این شرکت شب گذشته تغییرات قیمتی خودروهای پژو ۲۰۶، خانواده سمند، پژو۴۰۵ ، رانا و پژو پارس سال را در لیست دی ماه خود منتشر نموده است.

براین اساس تغییرات قیمتی در محصولات ایران خودرو بیش از ۱۰ میلیون تومان در انواع محصولات بوده است.

 

قیمت های جدید ایران خودرو دی ماه ۹۷

کد خودرو کلاس خودرو قیمت شرح محصول
۲۷۴ ۲۷۴۳۰ ۵۵۵,۹۳۳,۰۰۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار (V8) با کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو۴ بهينه
۲۸۲ ۲۸۲۲۹ ۵۳۰,۰۸۵,۰۰۰ پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و سيستم اخطار سرقت و يورو۴ بهينه
۲۸۲ ۲۸۲۳۲ ۵۲۷,۷۵۷,۰۰۰ پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و يورو۴ بهينه
۲۸۳ ۲۸۳۱۷ ۵۴۹,۱۴۶,۰۰۰ پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و يورو۴
۲۸۵ ۲۸۵۱۶ ۵۴۱,۸۷۶,۰۰۰ پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با مالتي پلکس با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و رينگ فولادي و يورو۴ بهينه
۲۸۵ ۲۸۵۱۷ ۵۴۴,۲۳۲,۰۰۰ پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و سيستم اخطار سرقت با رينگ فولادي و يورو۴ بهينه
۲۸۷ ۲۸۷۰۶ ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس LX اتوماتيک سال با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و ايموبيلايزر و يورو۴
۲۶۰ ۲۶۰۲۸ ۴۷۱,۷۴۲,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو۴ بهينه
۲۶۰ ۲۶۰۳۰ ۴۷۱,۷۴۲,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو۴ بهينه
۲۶۸ ۲۶۸۱۵ ۵۴۵,۲۶۶,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تيپ ۵ با کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو۴ بهينه
۶۰۰ ۶۰۰۰۷ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷i دنده دستي با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴
۶۰۱ ۶۰۱۰۸ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷i اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴
۶۰۳ ۶۰۳۰۲ ۱,۰۴۰,۰۰۹,۰۰۰ پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴
۲۵۶ ۲۵۶۳۴ ۴۲۸,۲۹۲,۰۰۰ پژو ۴۰۵ بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه
۲۵۶ ۲۵۶۳۷ ۴۲۸,۲۹۲,۰۰۰ پژو ۴۰۵ بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه
۲۷۲ ۲۷۲۲۲ ۴۵۱,۷۰۰,۰۰۰ پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴
۲۷۲ ۲۷۲۲۹ ۴۵۱,۷۰۰,۰۰۰ پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو۴
۲۷۲ ۲۷۲۳۱ ۴۵۱,۷۰۰,۰۰۰ پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو۴
۲۲۰ ۲۲۰۰۹ ۴۵۶,۳۸۸,۰۰۰ پژو ۴۰۵ بنزيني (SLX) با موتور ۱۶ سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه
۷۲۳ ۷۲۳۰۳ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ H30 Cross دنده اتوماتيک با تريم تيره و با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و استاندارد آلايندگي يورو۵
۷۲۳ ۷۲۳۰۴ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ H30 Cross دنده اتوماتيک با تريم تيره و با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و رينگ فولادي و استاندارد آلايندگي يورو۵
۷۰۱ ۷۰۱۱۲ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا با کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشکي و رينگ فولادي و فاقد کروز کنترل و يورو۴
۷۰۱ ۷۰۱۱۳ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا با کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و رينگ فولادي و فاقد کروز کنترل و يورو۴
۷۰۳ ۷۰۳۰۶ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا + (پلاس) با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و يورو۴
۷۰۳ ۷۰۳۰۷ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا + (پلاس) با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم دورنگ و يورو۴
۷۰۴ ۷۰۴۰۲ ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ دنا + (پلاس) توربو شارژ با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم مشکي و يورو۴
۶۱۰ ۶۱۰۰۶ ۵۱۳,۶۳۱,۰۰۰ رانا LX با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه
۶۱۰ ۶۱۰۱۰ ۵۱۳,۶۳۱,۰۰۰ رانا LX با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ بهينه
۵۶۰ ۵۶۰۸۰ ۴۳۷,۷۱۹,۰۰۰ تندر ۹۰ – E2 با کمربند عقب سه نقطه اي و راديو پخش usb دار و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ (با گيربکس جديد JHQ)
۵۶۵ ۵۶۵۸۱ ۴۶۰,۷۰۸,۰۰۰ تندر ۹۰ + (پلاس) دستي (با گيربکس جديد JHQ)
۵۶۶ ۵۶۶۷۹ ۵۳۹,۲۴۳,۰۰۰ تندر ۹۰ + (پلاس) اتوماتيک
۵۶۴ ۵۶۴۰۵ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تندر پيکاپ با راديو پخش usb دار و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴ (فاز دو)
۲۹۳ ۲۹۳۴۰ ۴۳۵,۹۷۳,۰۰۰ سمند ال ايکس سال بنزيني مالتي پلکس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴ بهينه
۲۹۱ ۲۹۱۱۰ ۴۶۹,۰۸۱,۰۰۰ سمند ال ايکس EF7 پايه گازسوز مالتي پلکس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴
۲۹۱ ۲۹۱۱۶ ۴۷۶,۰۳۴,۰۰۰ سمند ال ايکس EF7 پايه گازسوز مالتي پلکس با مخزن ۱۰۰ ليتري و کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴
۲۹۲ ۲۹۲۱۲ ۴۴۶,۴۰۹,۰۰۰ سمند ال ايکس EF7 بنزيني با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو۴
۵۰۶ ۵۰۶۱۰ ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سوزوکي گرند ويتارا اتوماتيک ۲۴۰۰ سي سي فيس ليفت با آپشن
۱۶۴ ۱۶۴۰۱ ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ وانت آريسان دوگانه سوز با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو۴
۵۱۸ ۵۱۸۰۱ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ S7 توربو دنده اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و جانبي و تريم تيره و يورو۵
۵۲۱ ۵۲۱۰۲ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ S5 توربو دنده اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين، جانبي و پرده اي، تريم تيره و يورو۵
۱) كليه مبالغ برحسب ريال مي باشد.
۲) قيمت محصولات در اين ليست، دقيقا مطابق با سيستم فروش و بر پايه مصوبات شوراي رقابت، مصوبات كميسيون فروش و يا مكاتبات تاييد شده درج شده است.

نظرات