تفریحات

عکس پروفایل دخترانه + متن و عکس نوشته های جذاب دخترونه

0

عکس پروفایل دخترانه + متن و عکس نوشته های جذاب دخترونه

عکس پروفایل دخترانه : از جمله عکسهای پروفیال زیبا و جذاب که بیشتر دختر خانومها برای پروفایل استفاده می کنند می توان به عکس پروفایل فانتزی دخترانه و عکسهای زیبایی که برای شما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه آماده کردایم اشاره کرد. استفاده از انواع عکس نوشته های دخترانه برای پروفایل دختران جوان یکی از جالب ترین ایده ها است که از این طریق می توانید ضمن داشتن عکس پروفایلی زیبا و دوست داشتنی، متنی جذاب و جالب را نیز به اشتراک بگذارید. عکس نوشته , متن و عکس پروفایل دخترانه .

عکس پروفایل دخترانه

متن و عکس نوشته های جذاب دخترونه

زن یعنی
لبخند در هجـــوم گریه ها
آرامش وقتــــ بی قراری های مدام
عاشقانه ای هنگام غروبـــــ ، وسط میدان جنگ
زن یعنـــی
تفسیر جمله ی دوستت دارم
یعنی
خدا هم زیباستــــــ ، عجب نقاشی خوبی است
یعنی
فلسفه ی آفرینش یکــــ آغوش
خود ِ زندگی …

عکس پروفایل دخترانه

دﺧـﺘــــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ
ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘـــــﯽ ﺳـﺖ
ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ
ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ
دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ
ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ
ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری
ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ
اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ
ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش
ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ

عکس پروفایل دخترانه

عکس پروفایل دخترانه

این غزل ها بخدا مفت نمی ارزیدند
اگر این “دختر” و این “عشوه” و این “ناز” نبود!

عکس پروفایل دخترانه

تو يه رابطه دختر واقعى
نه پول ميخواد، نه ماشين، نه خونه، نه كادو، نه قول
يه دختر واقعى فقط توجه ميخواد …

عکس پروفایل دخترانه

گل ها شناسنامه ندارند
شناسنامه‌ی گل ها را با نام دختر ها زده اند

عکس پروفایل دخترانه

تو ظريفى
مثل گلدوزى يك دختر عاشق
كه دل انگيزترين گل ها را
روى روبالشتى عاشق خود مى دوزد

عکس پروفایل دخترانه
دختر که شاعر شود
غذا میسوزد،
ظرفها نشسته می ماند،
لباسها گم می شوند اما…
خانه حتما گرم خواهد ماند!

عکس پروفایل دخترانه

عکس پروفایل دخترانه

عکس پروفایل دخترانه

عکس پروفایل دخترانه

عکس پروفایل دخترانه

عکس پروفایل دخترانه

عکس پروفایل دخترانه

نظرات