وضعیت تغییر ساعت رسمی در سال ۱۴۰۱ (اسفند ۱۴۰۰) مشخص شد + زمان جلو کشیدن

0

آخرین وضعیت تغییر ساعت رسمی در سال ۱۴۰۱ مشخص شد / زمان دقیق جلو کشیدن ساعت در سال ۱۴۰۱ و اسفند ۱۴۰۰ و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، (اول فروردین ۱۴۰۱) یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد. جزئیات خبر را بخوانید

وضعیت تغییر ساعت رسمی در سال 1401 (اسفند 1400) مشخص شد + زمان جلو کشیدن

وضعیت تغییر ساعت رسمی در سال ۱۴۰۱ مشخص شد / زمان جلو کشیدن ساعت ۱۴۰۱

زمان جلو کشیدن ساعت در سال ۱۴۰۱ و تغییر ساعت نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و آیا اسفند امسال (۱۴۰۰) ساعت جلو کشیده میشه ؟

درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

لازم به ذکر است که پیش از این خبر عدم تغییر ساعت رسمی کشور از سوی منابع خبری منتشر شد.

بر اساس این خبر:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییرساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می گردد.
به هیات وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.

در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.»

اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می شود و ساعت در طول سال تغییر نمی کند.

مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.

اما در حالا در خبر جدید آمده امسال نیز در اغاز سال ۱۴۰۱ ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

 

نظرات