متن تبریک روز خبرنگار به دخترم و دامادم با عکس نوشته زیبا +عکس پروفایل استوری

0

“تبریک روز خبرنگار به دخترم و دامادم”، با مجموعه ای جدید از پیام و متن و عکس نوشته های جدید و عکس پروفایل تبریک روز خبرنگار به دختر و داماد و عکس نوشته دختر خبرنگارم روزت مبارک و داماد خبرنگارم روزت مبارک را در این صفحه قرار دادیم . اگر دختر و یا دامادتان خبرنگار و روزنامه نگار هستند با ارسال این متن ها و عکس نوشته ها به انها تبریک بگویید. برای مشاهده تبریک روز خبرنگار به دختر و داماد با ما همراه باشید.

متن تبریک روز خبرنگار به دخترم و دامادم با عکس نوشته زیبا +عکس پروفایل استوری

 

متن و پیام تبریک روز خبرنگار به دخترم و دامادم به همرها عکس نوشته

 

خبرنگار رسالتش نگارش است و اینبار من برای خبرنگار می نویسم دختر خبرنگارم روزت مبارک

وقتی معلم قلم در دستت گذاشت الفبای درس اموختم اما وقتی قلم خبرنگار در دست گرفتی الفبای زندگی اموختی

دخترم روز خبرنگار مبارک

*****

خبرنگاری، بیداری هوشیاری همیشه بهار در جاده بی انتهای سوژه ها

خبرنگار اقیانوسی ست بیکران هر چند که عمقش به اندازه یک بند انگشت باشد

داماد خبرنگارم روزت مبارک

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار به دخترم و دامادم

 

خبرنگار خورشیدی است که بر اجتماع، میتابد!

خبرنگار نسیم ارامیست که هر ثانیه بر جامعه می وزد

داماد عزیزم خبرنگار جان روزت مبارک

****

خبرنگاران دریا دلان عرصه خبرند

خبرنگاری هنر خوب دیدن، خوب فهمیدن و خوب فهماندن است

خبرنگار با چشمان باز، دلی صاف، قلمی توانا معنا می گیرد

روزت مبارک دختر خبرنگارم

متن تبریک روز خبرنگار به دختر

دخترم خبرنگاران منادی عدالت خواهی در جامعه و ناظرانی منصف بین مردم و مسولان است

روزت مبارک دختر عزیزم تو بخهترین خبرنگار دنیایی

****

خبرنگاری  یعنى خوب دیدن باور درست، راه امید ، نگاه هنرمندانه ، و رفع مشکلات مردم

خبرنکار، پیام رسان خداترس و جراح بی غل و غش و شجاع مشکلات جامعه برای بیشرفت و تعالی انسان هاست

دختر عزیزم ۱۷ مرداد روز خبرنگار مبارک

عکس نوشته دخترم خبرنگارجان روزت مبارک

عکس نوشته روز خبرنگار برای دخترم خبرنگار

خبرنگار یعنی شمعی که خود می سوزد تا جامعه روشن بماند…

خبرنگار، قول صادق و صبر جمیل در سوختن برای ساختن و متعالی شدن است

روز خبرنگار مبارک عزیزترینم عشق جانم دخترم

*****

خبرنگاری حرفه ای است با چالش ها که باید دوست دنیای پیرامون خودباشدو ذهنی پویا که بتواند افراد را زیر سوال ببرد و مؤدب و در عین حال مصر و پیگیر و صمیمی و قابل اعتماد

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید.
روز خبرنگار مبارک
خبرنگاری_عشق_است

عکس پروفایل تبریک روز خبرنگار به دخترم

عکسش نوشته دختر خبرنگارم روزت مبارک

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار به دختر و دامادم

تبریک طنز روز خبرنگار

نظرات