آموزش بافت یقه گرد ساده جلو بسته با نقشه بافت + روش دانه گیری و کور کردن

0

آموزش بافت یقه گرد ساده جلو بسته با نقشه بافت و نکات مهم و روش دانه گیری و کور کردن یقه گرد ساده بسته و گرد باز بلوز زنانه و مردانه سه سانتی و دور بافی را در این بخش از مجله حرف تازه برای شما با روش آسان و ساده آموزش میدهیم . با ما همراه باشید.

آموزش بافت یقه گرد ساده جلو بسته با نقشه بافت + روش دانه گیری و کور کردن

طرز بافت یقه گرد ساده جلو بسته

۱- برای بافت و شکل دادن یقه گرد، باید لباس را از قسمت پایین ببافیم و وقتی حدود ۴ انگشت بسته به پایان بافت مانده بود، شروع به شکل دادن یقه و دانه گیری میکنیم.

نکته: منظور از ۴ انگشت بسته، انگشت بسته کسی است که لباس را برای او می بافید. مثلاً برای بچه ها، اندازه ۴ انگشت بسته خود کودک را اندازه می گیریم.

۲- بعد وسط بافت را مشخص میکنیم. ( دانه ها را شمرده و نصف میکنیم )
۳- نسبت به اندازه لباس و یقه و همینطور ضخامت کاموا، ۵ الی ۱۰ دانه را از وسط لباس کور میکنیم.
۴- در این مرحله لباس دو تکه میشود. دانه های یک قسمت را داخل میل یدک یا سنجاق بگیرید و بافت را از قسمت مقابل ادامه دهید.

نقشه بافت یقه گرد ساده

نقشه بافت یقه گرد ساده

روش کم کردن دانه های یقه

کم کردن را در هر طرف بافت ( داخل بافت ) طبق توضیحات زیر انجام دهید:

۱- بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس ۵ تا ۱۰ دانه )
۲- رج اول ۴ دانه کم کنید.
۳- رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
۴- رج سوم ۳ دانه کور کنید.
۵- رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
۶- رج پنجم ۲ دانه کور کنید.
۷- رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
۸- رج هفتم ۱ دانه کور کنید.
۹- رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
۱۰- رج نهم ۱ دانه کور کنید.
۱۱- رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
۱۲- رج یازدهم را بدون کم کردن ببافید.
۱۳- رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
۱۴- رج سیزدهم تمام دانه های سرشانه را کور کنید.

نکته: میتوانید برای سرشانه مطابق راهنمایی برای بافت یقه پشت لباس کمک گرفته و سرشانه را در ۳ مرحله کور کنید

ترتیب کور کردن یقه

ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد معمولی به این ترتیب خواهد بود : ۱۰ ( ۵ تا برای هر طرف ) – ۴ – ۳ – ۲ – ۱ – ۱ – ۰ وقتی یقه پشت را نیز بافتید و یکی از سرشانه ها را به هم وصل کردید، دور تا دور یقه را دانه گرفته و به صورت کشباف یا هر نوع بافت مطابق با مدل ببافید و در انتها، سرشانه بعدی را همراه با کشباف بافته شده برای دوریقه بدوزید.

این اندازه ها برای بزرگسالان است. برای بچه ها ترتیب کم کردن تفاوتی ندارد تنها فرق آن تعداد دانه های کور شده در وسط لباس است که از ۵ تا ۱۰ دانه نسبت به اندازه متغیر است

نحوه بافت یقه گرد سه سانتی

اموزش طرز بافت یقه گرد باز

اگر بخواهید پشت و جلو یقه گرد باز باشد هر دو را از یکجا شروع کنید و به یک اندازه دانه کم کنید.

برای یقه گرد باز روش کار مانند یقه گرد ساده است با این تفاوت که کم کردن دانه ها را کمی زودتر از ۴ انگشت مانده به اتمام کار، شروع میکنیم و به این ترتیب است:

طرز بافت یقه گرد باز

بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس ۵ تا ۱۰ دانه )
رج اول ۴ دانه کم کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج سوم ۲ دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج پنجم ۲ دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج هفتم ۱ دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج نهم ۱ دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج یازدهم ۱ دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج سیزدهم را بدون کم کردن ببافید.

رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج پانزدهم را بدون کم کردن ببافید.

رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.

رج هفدهم تمام دانه های سرشانه را کور کنید. ( میتوانید برای سرشانه مطابق راهنمایی برای بافت یقه پشت لباس کمک گرفته و سرشانه را در ۳ مرحله کور کنید )
یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد باز به این ترتیب خواهد بود : ۱۰ ( ۵ تا برای هر طرف ) – ۴ – ۲ – ۲ – ۱ – ۱ – ۱ – ۰ –۰

 

نظرات