تعطیلی مدارس فردا شنبه

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 8 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید و وزش باد در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به شرایط جوی و بارندگی و باد و طوفان در برخی شهرها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا شنبه ۸ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

1
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (بارندگی و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 1 اردیبهشت 1403 آلودگی هوا و بارندگی شدید و وزش باد در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به شرایط جوی و بارندگی و باد و طوفان در برخی شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ (بارندگی)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ (بارندگی)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فروردین شنبه 25 فروردین 1403 آلودگی هوا و بارندگی و سیل و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به شرایط جوی و بارندگی و باد و طوفان در برخی شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ (بارندگی)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ (بارندگی)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فروردین شنبه 18 فروردین 1403 آلودگی هوا و بارندگی و زلزله و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه به شرایط جوی و زلزله و عزای‌عمومی در برخی شهرها برای تشییع شهدای حمله اسرائیل به کنسولگری ایران تا این لحظه هیچ خبری از ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 26 اسفند 1402 آلودگی هوا و بارش برف و سرما و یخبندان و جاری شدن سیل و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه آلودگی هوا و تشدید بارش برف و باران در برخی شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 19 اسفند 1402 آلودگی هوا و بارش برف و سرما و یخبندان و جاری شدن سیل و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه آلودگی هوا در شهرهای صنعی و بارش برف در برخی شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف)

3
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ (بارش برف)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 5 اسفند 1402 بارش برف و آلودگی هوا و بین التعطیلین و در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید بارش ها و بارش برف و تگرگ در شهرها و استان ها و نیمه شعبان تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ (برف و باران و سیل)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ (برف و باران و سیل)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 28 بهمن 1402 باران و سیل و بارش برف و آلودگی هوا در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید بارش ها و جاری شدن سیلاب و بارش برف و تگرگ در شهرها و استان ها تا این لحظه هیچ خبری از ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 21 بهمن 1402 آلودگی هوا و بارش برف و سرما و یخبندان در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید آلودگی هوا و بارش برف و کولاک و برودت و سرمای هوا در شهرهای صنعتی و سردسیر تا این لحظه هیچ خبری ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

3
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ (آلودگی هوا و برف)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 14 بهمن 1402 بارش برف و سرما و یخبندان در این صفحه لحظه به لحظه می خوانید با توجه تشدید بارش برف و کولاک و برودت و سرمای هوا در شهرهای سردسیر تا این لحظه هیچ خبری از تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ...