عکس پروفایل اسم صادق | عکس نوشته نام صادق

0

عکس پروفایل اسم صادق | عکس نوشته نام صادق

پروفایل اسم صادق در طرح های متنوع و جدید فارسی مناسب برای شبکه های اجتماعی را از این مجموعه مجله اینترنتی حرف تازه دانلود کنید.

معنی: (تلفظ: sādeq) (عربی) آن که گفتارش مطابق با واقعیت است، راستگو، راست و درست و راستین، (در اعلام) لقب امام جعفر صادق (ع) – راستگو، راست و درست، راستین، نام امام امام ششم شیعیان

معنی صادق در لغت نامه دهخدا

صادق. [ دِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از صدق. راستگو. مقابل کاذب. راست گوینده. ج ، صادقون ، صادقین
صادق. [ دِ ] (اِخ ) لقب اسماعیل پیغمبر است. رجوع به اسماعیل شود.
صادق. [ دِ ] (اِخ ) رجوع به صادق سمرقندی شود.

صادق. [ دِ ] (اِخ ) وی از مردم بلگراد و به حسن خط مشهور و طریقه ٔ علمی را سالک بود.

صادق. [ دِ ] (اِخ ) (محمودافندی…) دبیر مدرسه ٔ عابدین امریکائی در مصر. وی مؤلف کتاب جغرافیای تجارتی است که جزء اول آن بسال ۱۳۳۰ هَ. ق. چاپ شده. (معجم المطبوعات ستون ۱۷۱۱).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن صالح بن عبدالرحمان بانقوسی حلبی. وی از افاضل حلب است. در آن شهر متولد شد و به همانجا بسال ۱۲۰۳ هَ. ق. وفات یافت. شعری داردکه کمال الدین غزی قطعه ای از آن را یاد کرده است. (الاعلام زرکلی ص ۴۲۲). کمال الدین دمشقی در تذکره ٔ کمالیه گوید: وی ادیب و صاحب قریحه ٔ شعری بود. مولد وی حلب بود و مکرر به قسطنطنیه رفت و به دمشق بازگشت ، و بسال ۱۲۰۳ هَ. ق. وفات یافت. شرح حال او در النفائح و اللوائح نیز آمده است. (اعلام النبلاء ج ۷ ص ۱۲۶).

معنی صادق در فرهنگ معین

(دِ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ – راستگو. ۲ – راست و درست . ۳ – پیدا و آشکار.

معنی صادق در فرهنگ فارسی عمید

۱. راست گو.
۲. راست، درست.
۳. [قدیمی] پیدا، آشکار.
صادق القول
۱. راست گو.
۲. خوش قول.
صادق الوعد
آن که به وعدۀ خود وفا کند.

صادق در دانشنامه اسلامی

معنی صَادِقٌ: راست – راست گو
معنی صَدِيقٍ: دوستي که در دوستي و رفاقت صادق باشند

 

پروفایل اسم صادق

تصاویر پروفایل اسم صادق

پروفایل اسم صادق

عکس پروفایل اسم صادق تلگرام

پروفایل اسم صادق

لوگوی اسم صادق جدید

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

 

پروفایل اسم صادق

نظرات