جملات انگیزشی و تصاویر برای زندگی پرانرژی + تصاویر زیبای انگیزشی

0

در این پست می توانید جملات ناب انگیزشی و جملات انگیزشی و تصاویر برای زندگی پرانرژی و تصاویر زیبای انگیزشی و جملات سرشار از انرژی مثبت و متن های زیبا انگیزشی و عکس استوری انگیزشی و خاص را مشاهده کنید.

 جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

دارن هاردی:

برای رسیدن به موفقیت های بزرگ به دنبال جهش های بزرگ نباشید، به دنبال نظم های ساده روزانه باشید.

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

When the storms of life come upon us – and all of us will experience them – we can rise above them by setting our minds and our belief toward God. The storms do not have to overcome us. We can allow God’s power to lift us above them
وقتي طوفان زندگي به سمت ما مي آيد و بی شک همه ما آنها را تجربه خواهیم کرد، مي توانيم با قرار دادن ذهن و اعتقاداتمان به سمت خدا بر آنها چيره شويم. طوفان ها نبايد بر ما غلبه كنند. ما مي توانيم اجازه بدهيم كه قدرت خدا ما را به فراتر از آنها ببرد

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

دلیل اینکه آدمها به سختی احساس خوشبختی می‌کنند این است که:

گذشته را، بهتر از آنچه بوده می‌بینند

حال را بدتر از آنچه هست

وترس از آینده را بیشتر از آنچه خواهد بود، می‌دانند.

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

متن انگیزشی

ایمان دارم یه روزی واقعیت زندگیت از رویا پردازی امروزت بهتر میشه

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

The eagle will fly to some high spot and wait for the winds to come
When the storm hits, it sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the storm
While the storm rages below, the eagle is soaring above it
عقاب به نقطه اي بلند پرواز مي كند و منتظر رسيدن باد مي شود
وقتي طوفان از راه مي رسد بال هايش را باز مي كند تا باد بلندش كند و به بالاي طوفان ببردش
در حالي كه طوفان در زير بالهایش در جريان است، عقاب بر روي آن در حال پرواز است

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

به این فکر نکنید…

که چه روزایی رو از دست دادید!!

به این فکر کنید که …

چه روزایی رو نباید از دست داد!!

امروز را…

با افکار گذشته خراب نکنیم…

مثبت بیاندیشیم…!

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

متن امیدوار کننده

از شکست نترسید ( ترس از شکست )، از این بترسید که سال آینده همین جایی باشید کمه امروز هستید.

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

trying now

is better than

crying later

تلاش امروز

بهتر از

گریه ی فرداست.

جملات انگیزشی و تصاویری برای زندگی پرانرژی

بسیارمهم است بگذارید بعضی چیزها ازبین بروند

خودتان را ازآنان رها سازید

ازدستشان خلاص شوید

منتظرنباشید تا قدر تلاش‌هایتان رابشناسند

وعشقتان رابفهمند

درراببندید

آهنگ راعوض کنید

خانه تکانی کنید

نظرات