متن درباره خواب شیرین + عکس نوشته خواب عاشقانه

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره خوابیدن و متن درباره دیدن خواب معشوق و متن درباره خوابیدن ناز و متن درباره خواب شیرین و عکس نوشته خواب عاشقانه و عکس استوری خوابیدن و عکس نوشته خوابیدن ناز را مشاهده کنید.

متن درباره خواب شیرین

متن درباره خواب شیرین

دستم را

به زیبایی تو نزدیک می کنم

و خواب از سرم می پرد

حتما که نباید

فنجان را سر کشید

گاهی قهوه از چشم ها

در جان می چکد.

متن درباره خواب شیرین

بخواب ساعت !
اکنون زمان رقصیدن
ثانیه شمار تو نیست
وجدان ها خوابیده اند
فریب چشم های بیدار را نخور
این صدای شماطه ی توست
که بیدارشان کرده
بخواب …
بخواب تا شماطه ات
حلقه ی دار تو نگردد !

مجید رفیع زاد…

متن درباره خواب شیرین

از عشق تو درجهان سمر خواهم شد
وز دست غمت زیر و زبر خواهم شد
وانگه زپس هزار شب بی‌خوابی
گریان گریان به خواب درخواهم شد

انوری

متن درباره بی خوابی

در بیداری خواب دیدم

آمده ای

می خندی

مهربانی ات نور می پاشد

به دل تاریک و خسته ی من …

تو را که آسمان

استعاره ای از پشت پلک های توست

چه نیازی ست

به کبوتر بال و پر شکسته ای چون من …

متن درباره خواب شیرین

می دانی، من خواب را دوست دارم
هرگاه که بیدارم
زندگی ام تمایل عجیبی به فروپاشی دارد…

متن ارنست همینگوی

متن درباره خواب شیرین

دلم بهانه ی تو را دارد
تو می دانی بهانه چیست؟!
بهانه همان است که
شب ها
خواب از چشم من می دزدد…

متن درباره خواب ناز

همیشه که نباید

من باشم و

اتفاق چشمان تو

به جان خواب های من بیافتد!

گاهی هم باید

فاجعه ی لبان من

به جان هوست بیافتد… !

متن درباره خواب شیرین

اتاق تاریک ، صدای تو ناگهان در خواب
چه کسی نوشته ، اینگونه داستان در خواب

روی خوش ندید پس از آن مهتاب
شبی که روی تو دید آسمان در خواب

متن درباره خواب شیرین

درچشمان تو هزار درخت قهوه است

که تعبیری است برهمه‌ی بی خوابی های من…

“مرتضی المنصوری”

عکس نوشته خوابیدن

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت

درویش نمی‌پرسی و ترسم که نباشد

اندیشه آمرزش و پروای ثوابت

راه دل عشاق زد آن چشم خماری

متن درباره خواب شیرین

خواب دیدم بغلم کردی، اون لحظه خدا رو قسم دادم دیگه هیچ وقت بیدار نشم. شاید آدم هایی که توی خواب میمیرن هم نتونستن از آغوش معشوق دل بکنن!…

متن درباره خواب شیرین

فـرهنـگ لـغـتهــا
نـیـاز بـه ویــرایــش دارند
بـرای مـعنی دلـتـنـگی
احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت
دلتنـگی یــعنـــی تـــو . . .

نظرات