بهترین استوری خنده دار جدید مناسب تمام سنین

0

“ بهترین استوری خنده دار ۲۰۲۲ “، متن خنده دار برای دوست صمیمی + متن خنده دار برای استوری  + شعر خنده دار برای دوست + را در ادامه این مطلب ما برای شما گلچین کردیم تا برای خرید از آنها ایده بگیرید.

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار ۲۰۲۲

چرا جلوی یک مال باخته یا فقیر، فخرفروشی نمیکنن؟ دلیلش واضحه…
چرا جلوی چشم بچه یتیم، یا اونی که صاحب بچه نمیشه، حس پدر مادرانه گل نمیکنه و بچه‌ی خودی رو مرتب بوس و بغل نمیکنن؟! اینم مشخصه…
چرا وقتی میرن مجلس عزا، آزار تیزار و بزک دوزک راه نمی‌ندازن؟! خب معلومه…
یا چرا تو عروسی، یه گوشه ناراحت کز نمی‌کنن؟!
چرا از غذای شور یا بی‌نمک مادربزرگ، یا حرفهای تکراری پدربزرگ، ایراد نمی‌گیرن؟!
چرا وقتی یکی تازه طلاق گرفته یا جداشده، پیشش از عشقولک خودی تعریف نمی‌کنن؟!
چرا اگه یکی به هر دلیلی، زمین خورده، سنگ طرفش پرتاب نمی‌کنن؟!
یا موقعی که عصبانیه، نمیگن حقته!!!!
چرا… چرا… چرااا
مشخصه… معلومه… خیلی واضحه… خیلی ساده‌س!
همه‌ی اینارو آدم‌های سالم نمی‌کنن؛
چون قدرت تشخیص خوب و بد دارن؛
و می‌دونن کی و کجا یه کاری رو بکنن و یه حرفی رو بزنن و برعکس؛
چون آدمن…
آدمیت سرشون میشه…
دیدین آدم بودن و فهمیدن زیاد سخت نیست؟
همین…

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار ۱۴۰۱

فرار کردم از خودم، زدم به سیم آخر وشدم قرارِ خودم
من نیز کسی شدم، خودم برای خودم…
در من یکی حبس بود به نام من عجیب آشفته
آسوده‌اش ساختم آن بیچاره را از انحصار خودم!
با خود بردمش پشت‌بام و با دستانِ خود به زور
تحویل آسمانش دادم و
ایستادم به تماشای پرواز در انتهای خودم!
لذت کشیدم و بال درآوردم و آزاد گشتم از بندِ وجود
زین پس رها کنید مرا به حالم خود در انزوای خودم…
زندگی که من دیدم، هیچ هوایی برای نفَس نداشت
مرگ را بوسیدم و نفس کشیدم و گفتم زنده باد، زنده یاد خودم!

 

 

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

 

بهترین استوری خنده دار 2022

 

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

بهترین استوری خنده دار 2022

 

 

 

نظرات