تعبیر دیدن گوشواره در خواب

4

تعبیر دیدن گوشواره در خواب

تعبیر خواب گوشواره : گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است.

اگر زنی در خواب دید گوشواره ای از طلا به گوش دارد، دارای دختری زیبا و پاکدامن خواهد شد و اگر از جنس دیگر بود، خوب نیست. اگر مردی گوشواره طلا به گوش کرده بود، از آدمی بی دین اطاعت می کند و اگر از جنس دیگری بود، بد نیست. اگر زنی گوشواره اش را گم کرد، طلاق می گیرد ولی اگر گوشواره اش را فروخت، به فقر مبتلا می شود.

 

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره امام صادق (ع)

دیدن گوشواره در خواب، چهار وجه است:

فزونی جمال،
آموختن علم،
جاه و بزرگی،
غم و اندوه.

تعبیر خواب گوشواره ابراهیم کرمانی

اگر مردی در خواب ببیند زن او دو حلقه در گوش داشت، یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

تعبیر خواب گوشواره خالد بن علی بن محد العنبری

دیدن گوشواره در گوش همسر مردی، به تجارت آن مرد تعبیر میشود. اگر زن حامله در خواب ببیند که دو گوشواره بر گوشهایش آویزان است، صاحب فرزند پسر میشود و دیدن گوشواره برای دختری که ازدواج نکرده است، به ازدواج او تعبیر میشود.

تعبیر خواب گوشواره منوچهر مطیعی تهرانی

گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.
اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند. اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طلاق می دهد. اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود. اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.

تعبیر خواب گوشواره آنلی بیتون

۱ـ دیدن گوشواره در خواب ، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد .

۲ـ دیدن گوشواره شکسته در خواب ، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست .

تعبیر خواب گوشواره در سر زمین رویاها

خواب گوشواه های خودتان : یک کار پرهیجان همراه با خبرهای خوش

گوشواره هایتان را گم می کنید : یک دوره غمگینی شروع می شود

گوشواره های زنهای دیگر : علامت یک رفاقت بزرگ

شما گوشواره به گوش دارید : دوستان شما را فریب میدهند

گوشواره های خودتان را به یکنفر میدهید : یک مشاجره بزرگ

به شما گوشواره هدیه می کنند : مراقب رقیب باشید .

 

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن گوشواره در خواب

 1. ناشناس گفت:

  مهسا روانی زنجیری اول تو و خونوادت برین اگه درمون شدی بعد برا بقیه تجویز کن تو چیکاریی کثافت ؟ من با تو حرف نزدم زنجیری خدا به داد فامیلت برسه

 2. مهسا گفت:

  تو برو دکتر روانشناس دعا نمیخوای

 3. ناشناس گفت:

  این خصوصیت ماه ها که متولد هر ماهی چه خصوصیتی داره و فلان ماه با فلان ماه نمیتونند ازدواج کنند چون خصوصیات اخلاقیشون به هم نمیخوره این حقیقت داره؟ اینم یک نوع فاله یا از نظر روانشناسی این خصوصیات گفته شده؟

 4. ناشناس گفت:

  سلام

  شخصی بهش دسترسی نداری دور و برش زنان و مردان فاسد و ظالم هستند ایا دعایی هست که از راه دور هم خونده بشه برای دور کردن اون ظالم ها از طرف؟ دعایی هست برای مسلمان شدن کسی که بهش دسترسی نداری بخوای اون شخص یه راهی خدا جلوی پاش بذاره و به دین اسلام شیعه بیاد از دور براش بخونی؟ سریع اجابت بشه هر دو تاشون.

  دعا برای مرگ زود کسی وجود داره؟ کوتاه شدن عمر.
  دعا برای مهرمو تو دل کسی بندازم. طرف هم دور باشه ازم. میخوام عاشقم بشه دعایی هست؟
  تورو خدا جواب بدید

نظرات