تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کله پاچه و تعبیر خوردن کله پاچه در خواب

0
تعبیر خواب کله پاچه و تعبیر خوردن کله پاچه در خواب

تعبیر خواب کله پاچه و تعبیر خوردن کله پاچه در خواب تعبیر خواب کله پاچه خام و پخته را در این بخش از سایت حرف تازه برای کاربران محترم از دیدگاه ها و منابع گوناگون با بیان خوردن هر کدام از اعضا مانند پاچه و چشم و مغز و دیگر اعضای ...

تعبیر دیدن کاسه در خواب

0
تعبیر دیدن کاسه در خواب

تعبیر دیدن کاسه در خواب تعبیر خواب کاسه : کاسـه از جمله وسایلی است که انسان از ابتدا تا کنون از آن استفاده کرده و خواهد کرد معبران تعابیر گوناگونی برای دیدن کاسـه در خواب دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیـر خواب کاسه را آماده کردایم. جالب ...

تعبیر دیدن کنه در خواب

0
تعبیر دیدن کنه در خواب

تعبیر دیدن کنه در خواب تعبیر خواب کنه : کـنه موجودی است که به میزبان میچسبد و از خون آن استفاده میکند تا زندگی کند. برعکس بیداری دیدن کنه در خواب بد تعبیر نشده است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعـبیر خواب کنـه را آماده کردایم. در باور ...

تعبیر خواب کمک خواستن در خواب

0
تعبیر خواب کمک خواستن در خواب

تعبیر خواب کمـک خواستن در خواب تعبیر خواب کمک خواستن : کمک خواسـتن در خواب متفاوت است زمانی است که فرد در خواب میبیند که به کمـک نیاز دارد و از دیگران کمـک میخواهد. و یا از خدا کمک میخواهد که این نوع خواب بیشتر به دعا کردن فرد و رازو ...

تعبیر خواب دیدن کباب در خواب

0
تعبیر خواب دیدن کباب در خواب

تعبیر خواب دیدن کباب در خواب تعبیر خواب کباب : کباب یکی از غذاهای پرطرافدار در بین افراد است. ولی آیا دیدن کباب در خواب تعبیر خوبی دارد یا نه ؟ تعابیر معبران برای کباب متفاوت است و بستگی به نوع خواب دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه ...

تعبیر کچل شدن در خواب

0
تعبیر کچل شدن در خواب

تعبیر کچل شدن در خواب تعبیر خواب ریزش مو : کمتر کسی هست که به ریزش موهایش حساس نباشد, شاید در خواب ببینید که موی سر شما شروع به ریختن میکند و شما کچل میشوید. به تعبیر بسیاری از معبران کچل شدن در خواب خوب است و جای نگرانی برای بیننده ...

تعبیر دیدن تمساح در خواب

0
تعبیر دیدن تمساح در خواب

تعبیر دیدن تمساح یا کروکودیل در خواب تعبیر خواب تمساح : تعبیر خواب تمساح بستگی به نوع خواب دارد و متفاوت است. برخی معبران تمساح را به دشمن تعبیر میکنند. در آب به راحتی شنا می‌کند،تمساح شکارچی کمین‌کننده و فرصت‌طلب است. تمساح علی‌رغم ظاهر آرام، از فعال‌ترین جانوران نیمه آبزی در ...

تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

1
تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

تعبیر دیدن قایقرانی در خواب تعبیر خواب قایق : قایقرانی کاری است بسیار آرامبخش و در عین حال سخت . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قایق , کشتی , قایقرانی را آماده کردایم. تعبیر خواب قایق امام جعفر صادق (ع) امام جعفر صادق (ع) فرماید ...

تعبیر دیدن کیسه (گونی) در خواب

0
تعبیر دیدن کیسه (گونی) در خواب

تعبیر دیدن کیسه (گونی) در خواب تعبیر خواب کیسه : کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين که چيزي درون آن باشدکه تعبيرش نسبت به محتواي آن تغيير مي کند . معبران قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگر در خواب بينيد کيسه ...

تعبیر دیدن کوه در خواب

0
تعبیر دیدن کوه در خواب

تعبیر دیدن کوه در خواب تعبیر خواب کوه : کلا چيزهائي که در زندگي روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه مي کنند در خواب هايمان به صورت آيات عظيم خلقت و طبيعت ظاهر مي گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سيل، صاعقه، گردباد و غيره . شخصيت هائي که دور ...