تعبیر خواب حرف ب

تعبیر دیدن بافتن و بافتنی در خواب

0
تعبیر دیدن بافتن و بافتنی در خواب

تعبیر دیدن بافتن و بافتنی در خواب تعبیر خواب بافتن در حالت مختلف چون بافتن بافتنی با میل و قلاب و شکافتن و بوفتن فرش و لباس و ..‌. از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور در سایت حرف تازه میخوانید بطور کلی بافتن در خواب نشانه ی سفر کردن و سفر ...

تعبیر دیدن بادام در خواب

1
تعبیر دیدن بادام در خواب

تعبیر دیدن بادام در خواب تعبیر خواب بادام و خرید و فروش و خوردن و چیدن بادام و دیدن بادام تلخ و روغن آنرا در خواب در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور دنیا میخوانید ما در بخش قبلی تعبیر دیدن میوه در خواب و تعبیر دیدن ...

تعبیر خواب دستگیر شدن و بازداشت شدن در خواب

2
تعبیر خواب دستگیر شدن و بازداشت شدن در خواب

تعبیر خواب دستگیر شدن و بازداشت شدن در خواب تعبیر خواب دستگیر شدن و بازداشت شدن و دیدن زدن دستبند به دست در خواب و تعبیر دستگیر شدن همسر و یا اعضای خانواده را در این بخش از سایت حرف تازه برای شما کاربران محترم بیان کردیم و با ما همراه ...

تعبیر بوسیدن در خواب

0
تعبیر بوسیدن در خواب

تعبیر بوسیدن در خواب تعبیر خواب بوسیدن : بوسیـدن به تعبیر بسیاری از معبران خوب تعبیر میشود و بیشتر به سود و منفعت تعبیر میشود و جای نگرانی برای بیننده خواب وجود ندارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب بوسه را آماده کردایم. در زندگی بوسیدن برای ...

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

0
تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب تعبیر خواب بالش : خوابهایی هستند که فرد در آن بالشت و لحاف خود را در آن میبیند . معبران تعابیر جالبی برای بالشت دارند. بالـش یا بالشت وسیله‌ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا ...

تعبیر خواب افتادن در باتلاق

0
تعبیر خواب افتادن در باتلاق

تعبیر خواب افتادن در باتلاق تعبیر خواب باتلاق : خوابهایی هستند که فرد در آن میبیند که در باتلاق افتاده است و یا نمایی از یک منطقه باتلاقی را میبیند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب باتلاق را آماده کردایم. بعضی از افراد هستند که در خواب ...

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

0
تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب تعبیر خواب بینی : تعبیرگران بینی را به شکلهای گوناگون تعبیر میکنند. تعبیر خواب بیـنی بسیار جالب است و بستگی به نوع خواب بیننده خواب دارد. برای تعبیر این خواب باید به جزئیات خواب نیز توجه کرد. ما در این بخش برای شما تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن باغچه در خواب

0
تعبیر دیدن باغچه در خواب

تعبیر دیدن باغچه در خواب تعبیر خواب باغچه : تمام زیبای حیاط را میتوان با باغچه خلاصه کرد. باغچه های زیبا در حیاط باعث شادابی و افزایش روحیه میشود. در معماری سنتی ایرانی، در وسط حیاط مرکزی ساخته می‌شده‌است و یک طبقه در داخل زمین فرومی‌رفته‌است در این قسمت گل و ...

تعبیر دیدن بهشت در خواب

0
تعبیر دیدن بهشت در خواب

تعبیر دیدن بهشت در خواب تعبیر خواب بهشت : بهشت دیدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی خوب تعبیر میشود. بیشتر معبران بهشت را به شادی و آرامش در طول زندگی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بهشت را آماده ...

تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

1
تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

تعبیر دیدن صحرا (کویر) در خواب تعبیر خواب صحرا : بسیاری از افراد هستند که از دیدن صحرا یا بیابان در خوابشان میپرسند , صحرا سرزمین گسترده‌ای است و نوعی از منطقه خشک و کم‌ باران که به خاطر بارندگی سالیانه کم دارای پوشش گیاهی کمی دارد برای تعبیر دیدن بیابان ...