عکس نوشته شادی و لبخند برای پروفایل

0

عکس نوشته شادی و لبخند برای پروفایل

عکس نوشته شادی : جدیدترین و زیباترین عکس نوشته های شاد و خوشحال دخترونه و پسرونه عاشقانه و زیبا با متن های مثبت و باحال برای پروفایل اینستاگرام و تلگرام

عکس نوشته شادی

عکس نوشته شادی آور

عکس نوشته شادی

عکس نوشته شادی و خوشحالی

عکس نوشته شادی

عکس شادی زندگی برای پروفایل

عکس نوشته شادی

بی هیچ دلیلی خوشحال باش، مثل یک کودک. اگر برای دلیلی خوشحال باشی، دچار دردسی هستی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود.
دیپاک چوپرا

عکس نوشته شادی

خوشبختی کامل یعنی اینکه بدانی هر کسی که دوستش داری سالم، در امان، و خرسند هست.
جوی فیلدینگ

عکس نوشته شادی

اگر تنها شادی در دنیا وجود داشت، ما هرگز نمی توانستیم یاد بگیریم که شجاع و صبور باشیم.
هلن کلر

عکس نوشته شادی

از چیزی که داری خشنود باش؛ از اوضاع همانطور که هست لذت ببر. وقتی پی ببری که از هیچ چیز بی بهره نیستی، تمام دنیا متعلق به تو می شود.

عکس نوشته شادی

شادمانی اینست که یک نفر را در آغوش خود بگیری و بدانی که تمام جهان را در آغوش گرفته ای.
اورهان پاموک

عکس نوشته شادی

شادمانی را وقتی در دستانت نگه داری همیشه کوچک به نظر می رسد. ولی وقتی آن را از دست دهی، خواهی دید که چقدر بزرگ و ارزشمند است.
ماکسیم گورکی

عکس نوشته شادی

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند. اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید.
باب مارلی

عکس نوشته شادی

موفقیت کلید شادمانی نیست. شادمانی کلید موفقیت است، اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید، موفق خواهید شد.
آلبرت شوایتزر

عکس نوشته شادی

شادمانی از درک کامل وجودِ خودت می آید.
مارینا آبراموویچ

عکس نوشته شادی

اگر مردم بتوانند فقط کمی بیشتر همدیگر را دوست داشته باشند، می توانند بسیار خوشحال باشند.
امیل زولا

عکس نوشته شادی

هزاران شمع می‌تواند از یک شمع روشن شود، و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد. تقسیم کردن شادی با دیگران هیچ وقت از مقدار آن کم نمی‌کند.
بودا

عکس نوشته شادی

نظرات