همه جا با فرادرس

متن و عکس پروفایل انگلیسی برای بیو

0

متن و عکس پروفایل انگلیسی برای بیو

متن انگلیسی همراه با ترجمه که حاوی جملات کوتاه انگیزشی و مثبت و عاشقانه میباشد را در زیر برای شما عزیزان گرد آورده ایم.

همچنین عکس نوشته های حاوی متن انگلیسی برای پروفایل و بیو اینستاگرام را گلچین کرده ایم. امیدواریم لذت ببرید:

متن انگلیسی

عکس پروفایل انگلیسی

. Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن انگلیسی

I don’t want a perfect life.

I want a happy life

من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

متن انگلیسی

متن انگلیسی برای بیو

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه.

متن انگلیسی

I love all the stars

in the sky,

but they are nothing

compared to the ones

in your eyes!

Love U!

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم

اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند

تو را دوست دارم

متن انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن انگلیسی

Live for ourselves for showing that to others

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

متن انگلیسی

عکس نوشته حاوی متن انگلیسی

Live each day as if itٌs your last.

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن انگلیسی

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes

عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

            متن انگلیسی

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن انگلیسی

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.

بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن انگلیسی

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself

-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن انگلیسی

Prove yourself
to yourself
not others

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن انگلیسی

Desire makes the impossible, possible

خواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

متن انگلیسی

نظرات