arongroups

متن توانایی یک زن + متن درباره ارزش زن

0

در این پست می توانید متن زیبا درباره ارزش یک زن و متن کوتاه درباره زنان قدرتمند و عکس استوری درباره توانایی زنها و متن توانایی یک زن و متن درباره ارزش زن و متن درباره زنان خاص و متن درباره زنان قدرتمند و عکس پروفایل برای زنان باانگیزه را مشاهده کنید.

متن توانایی یک زن

متن توانایی یک زن

یک زن هیچ آسیبی نمی‌تواند به تو برساند
جز این که تو را نادیده بگیرد…

متن توانایی یک زن

آینده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد.

متن توانایی یک زن

می‌اندیشم که چگونه

در عبور از متلک‌ها و تبعیض‌ها و تحقیرها،

زن شده‌ام

متن درباره زن

قادر بـه انجام هر کاری هستند،

دارایی یک زیبایـی درونــی مــی‌باشند.

در توانایــی و عـزم یک زن کـه مسیرش را بدون تسلیم شدن

در بـرابـر موانع طـی می‌کند، شکـوه و زیـبـایی وجـود دارد.

در زنی که اعتـمـاد بـه نفسـش از تجـربـه‌هـا نشأت می‌گیرد،

و می‌داند کـه می‌تـوانـد بـه زمیــن بخورد، خود را بـلـنـد کند و ادامـه دهـد،

زیـبـایی وجـود دارد.

متن توانایی یک زن

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند.

متن توانایی یک زن

زن بودن

بزرگی روح می خواهد!

زنانگی یعنی دوست داشتن همه ی تو

از دور … دور دور … خیلی دور …

سخنان بزرگان درباره زن

ارزش زن بسیار است.
زن اگر نباشد، چراغ خانه خاموش خواهد شد.
می گویند مرد ستون خانه است و زن چراغ خانه
اگر ستون خانه نباشد، خانه از بین می رود
اما اگر چراغ خانه نباشد، با وجود اینکه خانه پابرجاست،
اما دیگر جای زندگی کردن نیست..
زن ها همیشه نقش شان در زندگی کوچک شمرده می شود.
اما امان از روزی که نباشند
آن روز مردان هم نخواهند بود….

متن توانایی یک زن

زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند.

متن توانایی یک زن

اگر زنها دنیا را میچرخاندند

هیچ جنگی وجود نداشت

فقط چندتا کشور باهم قهر بودند و حرف نمیزدند!

متن زیبا و خاص درباره ارزش زن

هرگز زنت را تحقیر نکن
چون بار بیماری اش را سال‌ها باید به دوش بکشی.

هرگز به زنت بی اعتنایی نکن
چون سال‌ها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.

هرگز به زنت پرخاش نکن
چون سال‌ها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.

متن توانایی یک زن

زن وقتیکه دوست بدارد، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه، مهربانی، نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد.

***

من وقتی زنم

که تو باور داشته باشی مردی …

انسان بودن را باید آموخت

جنسیت معنا ندارد !

متن توانایی یک زن

من آرزو دارم که زنان نه بر مردان، بلکه بر خودشان قدرت داشته باشند.

نظرات