آموزش بافت پلیور پسرانه جلو بسته از پایین با میل + تصاویر

0

آموزش بافت پلیور پسرانه جلو بسته ۳ سانتی و سجاف دار از پایین با میل با نکات مهم بافت و تعداد دانه برای پسربچه ها و بزرگسال نحوه بافت یقه مدل سه دکمه و آستین پلیور مردانه را در این بخش از مجله حرف تازه برای شما به روش آسان توضیح میدهیم

آموزش بافت پلیور پسرانه جلو بسته یقه ایستاده سجاف دار از پایین با میل + تصاویر

طرز بافت پلیور پسرانه جلو بسته یقه ۳ سانتی

لوازم مورد نیاز: کاموای متوسط ۵ عدد
میل شماره ۴

تعداد سرانداختن دانه و بافت جلو: ۷۴ دانه سر بیاندازید.
۵ سانت کشباف  ۲ زیر ۲ رو ببافید
سپس ۲۵ سانت ساده بافی کنید

طرز بافت حلقه استین پلیور پسر بچه ها:

از دو طرف به ترتیب سه، دو، یک و یک دانه کور کنید
همزمان با حلقه آستین ۱۱ دانه اول را به رو ببافید (که از این ۱۱ دانه ۷ دانه برای حلقه کور می شود) ۶  دانه زیر (پیچ) ۲ رو ۶ دانه زیر (پیچ) ۲ رو . ۲ زیر.۲ رو.۱۲ زیر.۲ رو. ۲ زیر.۲ رو. ۶ زیر(پیچ) ۲ رو .۶ زیر(پیچ) ۱۱ رو
۶ دانه های زیر را پیچ گیس باف ببافید

طرز بافت پیچ گیس باف:

۳ رج ببافید رج چهارم. ۴ دانه اول را یک پیچ ساده ۴ تایی ببافید (۲ دانه ی دوم را از رو به میل سمت راست بدهید ۲ دانه اول را از پشت به میل چپ بدهید ) ۲ دانه سوم را به زیر ببافید.
۳ رج روی انرا ببافید رج چهارم. ۲ دانه اول را ببافید و ۴ دانه بعد را یک پیچ ۴ تایی (برعکس پیچ اولی) ببافید.
هر ۳ رج تکرار کنید
۱۲ دانه وسط را ۲تا پیچ ۶ تایی کنار هم ببافید
۵ سانت بعد از حلقه آستین برای یقه از وسط،۱۲ دانه کور کنید
۸ سانت جداگانه قسمت اول را ببافید و بعد به ترتیب.۴ .۳٫۲٫۱٫۱٫۱ دانه از سمت یقه ،در سنجاق نگه دارید سپس سرشانه را کور کنید
سمت مقابل قرینه قسمت اول ببافید

نحوه بافت پلیور پسرانه جلو بسته قسمت پشت:

۷۰ دانه سر بیاندازید ۵سانت کشباف و ۲۵ سانت ساده بافی کنید
سپس از دو طرف۳٫۲٫۱٫۱ دانه کور کنید
بلندی حلقه آستین را تا سرشانه جلو ببافید سپس به تعداد سرشانه های جلو کور کنید و دانه های باقیمانده در وسط را برای یقه در سنجاق نگه دارید

آموزش بافت پلیور پسرانه جلو بسته یقه 3 سانتی سجاف دار از پایین با میل + تصاویر

طرز بافت آستین پلیور پسرانه جلو بسته:

۳۶ دانه سربیاندازید
۵سانت کشباف و ۲۲ سانت ساده بافی کنید در حین ساده بافی هر ۶رج یک دانه به دو طرف اضافه کنید.
سپس ۳٫۲٫۱٫۱٫۱……….دانه از دو طرف کور کنید (کور کردن یکی یکی ها را از دو طرف ادامه دهید ) تا بلندی حلقه آستین از حلقه لباس ۲سانت کوتاهتر شود دانه های باقیمانده را یکجا کور کنید.

طرز بافت پلیور یقه ایستاده و سه سانتی سجاف دار

دانه های جلو و پشت و جلو (که در سنجاق گذاشتید) را در میل بگیرید و در رج اول از فاصله مابین آنها دانه گیری کنید و حدود ۱۶سانت کشباف یک زیر یک رو ببافید و کاملا شل کور کنید و از داخل پس دوزی کنید

سجاف جلوی یقه:

از لبه بالای یقه (از ابتدای قسمت تا خورده) به حالت بیراه از بالا به پایین دانه گیری کنید بین هر ۳دانه ،یکی اصافه کنید تا لبه پایینی دانه بگیرید و به اندازه عرض سجاف (لبه ۱۲ دانه کور شده)
کشباف یک زیر یک رو ببافید و کور کنید
لبه کناری سجاف را به قسمت ۱۲ دانه کور شده پس دوز کنید
سمت مقابل سه جاف را مانند قسمت اول ببافید و از داخل پس دوزی کنید
برای جا دکمه میتوانید مانند عکس ۳ عدد نوار جداگانه،به عرض ۳دانه و طول ۲ برابر و نیم سجاف ببافید و انرا تا کنید و از روی کار ،به سجاف نصب کنید
یا اینکه در حال بافت سه جاف ۳عدد جا دکمه روی آن ایجاد کنید

نظرات