آموزش تصویری بافت ۴ مدل هد بند دخترانه با میل و قلاب

0

آموزش تصویری بافت هد بند دخترانه پیچ ،پاپیونی و ساده با دومیل و قلاب برای زمستان و فصل سرما و انواع مدل جدید هد بند زنانه برای آموزش گام به گام برای افراد مبتدی و نحوه پاپیون کردن و وصل کردن و بافت گل هد بند را در این بخش از حرف تازه برای شما آماده کردیم

آموزش تصویری بافت هد بند دخترانه پیچ ،پاپیونی و ساده با میل و قلاب

طرز بافت هد بند دخترانه با کاموا پایپونی با میل

برای بافت این هد دومیل ۱۸ تا دونه سر انداخته ۶ تا دونه اول تا اخر کار باید رکن بافته بشه ۶ تا به زیر ببافید ۶ تای آخر هم رکن
بقیه وسط باید تعداد دونه ها زوج باشه و به ۴ بخش پذیر باشه
هر پیچ رو ۴ تایی انتخاب کنید برای این هد مناسبه
بعد از دو سه رج که بافتید وسط ساده بافیه ،
بعد دونه های وسط ۴ تا ۴ در نظر بگیرید و هر ۴ تا دونه رو باهم پبچ ساده دوتایی بدید پشت سر هم
چند راه ببافید دفعه بعد دوتا دونه اول قسمت وسط رو وقتی روی کارید به زیر
بعد بقیه رو ۴ تا ۴ تا پیچ ساده دوتایی بدید و باز چند راه ببافید و باز مرحله ۱ و ۲ رو تکرار کنید ، کناره ها هم که تا اخر رکن هستش

آموزش تصویری بافت هد بند دخترانه پیچ ،پاپیونی و ساده با میل و قلاب

آموزش بافت هد بند دخترانه مدل برگ سه بعدی

این بافت در مدل برگ سه بعدی با بافت تونسی انجام میشود که در ادامه میبینید.

به اندازه دور سر منهای ۲ سانت زنجیره بزنید.

اگه فردی که براش هدبند می بافین در دسترسه اندازه دورسرشو بگیرین.

جدول اندازه های تقریبی دور سر برای هد بند

جدول اندازه های تقریبی دور سر برای هد بند

توجه : تعداد زنجیره ها مضربی از ۶ باشه.
به گره نامرئی به زنجیره اول وصل کنید تا حلقه بشه.

۳ زنجیره زده و در هر زنجیره حلقه یک پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی بزنید.
برای شروع بافت برگ ۲ زنجیره بزنید.

از زنجیره اول نخ بگیرید و روی قلاب نگهدارید.

از زیر ۳ زنجیره ابتدای رج اول نخ بگیرید و ببافید.

دو تا یکی دو تا یکی کنید.

یک زنجیره زده و از هرحلقه نخ رویی رج اول برگ نخ بگیرید.
یک نخ هم از زیر ۳ زنجیره رج قبل گرفته و ببافید.
دوتا یکی دو تا یکی کنید.

آموزش تصویری بافت 4 مدل هد بند دخترانه با میل و قلاب

در کل ۵ رج برگ را ببافید.
ابتدای هر رج یک زنجیره بزنید.

۵ پایه شمرده و برگ را به پایه ششم با گره نامرئی وصل کنید.

۲ زنجیره زده و برگ بعدی را ببافید.

برگ بعدی روی پایه ای که برگ اول وصل شده بافته میشه.

به همین ترتیب تا انتهای رج
برگ آخری به ابتدای رج وصل میشه.

کار را برگردانده، ۳ زنجیره زده و در هر پایه رج اول یک پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی می زنیم.

کار را به رو برگردانده و ۳ گره نامرئی روی ۳ پایه بلند رج قبل می زنیم.

برگهای ردیف دوم را می بافیم.

بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید.

در اینجا ۵ ردیف برگ بافته شده است.

عرض هدبند را با نخ محکم ببندید.

برگ های کنار نخ را فرم دهید. (قسمت تا شده برگ ها را از هم باز کنید.)

آموزش تصویری بافت 4 مدل هد بند دخترانه با میل و قلاب

 نحوه بافت هدبند دخترانه گل دار

۶ زنجیره قلاب بافی زده

رج اول: در دومین زنجیره یک پایه کوتاه زده و پایه زدن را تا زنجیره ۵ ادامه دهید

رج دوم تا هشتم: در هر پایه یک پایه می زنید

رج نهم: یک زنجیره چرخشی زده،

۲ پایه در یک زنجیره،

در هر زنجیره تا پایه یکی مانده به آخر یک پایه زده،

در زنجیره آخر دو تا پایه می زنید.( ۷ پایه باید داشته باشیم)

رج ۱۰-۳۳: رج ۲- ۹ را سه بار تکرار کنید

رج۳۴-۵۲: در هر پایه یک پایه کوتاه قلاب بافی می زنید

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز این آموزش بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

رج ۵۳: یک پایه زده، دو تا پایه را یکی کرده در هر زنجیره تا پایه دو مانده به آخر یک پایه زده، دو تا یکی کرده( ۱۱ پایه باید داشته باشیم)

رج۵۴-۶۰: در هر پایه یک پایه می زنید

رج ۶۱-۸۴: رج ۵۳-۶۰ را سه بار تکرار کنید

رج ۸۵-۹۲: در هر پایه یک پایه می زنید

سعی کنید در هدبند، انتهای کار به سختی به هم برسند و کمی کش بیاید،درصورت نیاز یک رج کم و یا اضافه کنید تا هدبند متناسب شود

رج جا دکمه: یک زنجیره چرخشی زده، یک پایه در اولین دو پایه زده، یک پایه در زنجیره بعد، پایه بعدی را نادیده گرفته،یک پایه در دو پایه دوم زده،برگردید،سه رج این کار را تکرار کنید. رج بعد دو رج در هر پایه یک پایه می زنید کور می کنید

طرز بافتن هدبند زنانه برای زمستان با کاموا

طرز بافت گل روی هد بند

گل روی هدبند: با قلاب کوچکتر، ۵ زنجیره زده و حلقه می کنید

رج اول:۵ زنجیره زده،یک پایه دوبل + دو زنجیره می زنید( ۵ بار این کار را در حلقه تکرار می کنید.)

رج دوم: یک زنجیره چرخشی زده،( یک پایه کوتاه+پایه نیمه دوبل+دوبل+ سه تایی+دوبل+ نیمه دوبل+کوتاه) در هر زنجیره دو تا فاصله- ۶ تا گلبرگ

رج سوم: دور دوم به بالا، یک پایه در پایه نیمه دوبل رج اول زده،سه تا زنجیره،تا آخر رج تکرار کنید

رج چهارم: یک زنجیره چرخشی زده( پایه کوتاه+ پایه نیمه دوبل+ دوبل+۴تا سه تایی+دوبل+ نیمه دوبل+کوتاه) در هر زنجیره سه فاصله-۶ تا گلبرگ رج پنجم:دور چهارم به بالا،یک پایه کوتاه در پایه کوتاه رج سوم بزنید،۴ زنجیره، تاآخر رج تکرار کنید.

رج ششم: یک زنجیره چرخشی زده،( پایه کوتاه+ پایه نیمه دوبل+ دوبل+ ۵ تا سه تایی+دوبل+ نیمه دوبل+کوتاه). در هر زنجیره چهار فاصله-۶ تا گلبرگ. کور کنید

یک دکمه نقطه مقابل جا دکمه بدوزید. و گل قلاب بافی را روی هدبند بدوزید

طرز بافتن هدبند زنانه مدل پیچ و پاپیونی

آموزش بافت هدبند مدل پروانه ای

این مدل هدبند به سادگی بافته می شود و بافت راحتی دارد.

برای شروع به تعداد دلخواه دانه سر اندازید. مدل بافت این هدبند مدل رکن است یعنی در همه رج ها، همه دانه ها یا از زیر بافته می شوند و یا از رو.

طول هدبند باید به اندازه دور سر باشد البته بهتر است ۲ الی ۳ سانتی متر کمتر باشد تا روی سر بایستد. در اینجا طول هدبند حدود ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

طرز بافتن هدبند بافتنی

وقتی بافت هدبند به طول مورد نظر شما رسید، ابتدا و انتهای بافت را به هم بدوزید.

حال یک نخ کاموا را وسط هدبند چند دور سفت بپیچانید و از داخل گره بزنید. هدبند پروانه ای شما آماده است.

منابع: گرداوری مجله اینترنتی حرف تازه و کانال بافتنی زیبا

نظرات