تعبیر خواب

تعبیر دیدن قصر یا کاخ در خواب

0
تعبیر دیدن قصر یا کاخ در خواب

تعبیر دیدن قصر یا کاخ در خواب تعبیر خواب قصر : شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب قصر یا کاخهای زیبا را دیده باشید . تعبیر خواب قصر به این بستگی دارد که چگونه آن را در خواب ببینید . ما در این بخش از مجله اینترنتی ...

تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب

0
تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب

تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب تعبیر خواب فرشته : برخی از آفریده‌ها دارای بعد جسمانی و مادی هستند، مانند انسان و حیوانات؛ به همین خاطر به خوراک نیاز دارند، تولید نسل دارند، در آن‌ها تغییر و تحول رخ می‌دهد و... بعضی دیگر از آفریده‌ها دارای بُعد مادی نیستند، بلکه ...

تعبیر دیدن عروسی در خواب

2
تعبیر دیدن عروسی در خواب

تعبیر دیدن عروسی در خواب تعبیر خواب عروسی : با آنکه عروسی در واقعیت روخدادی خوب و خوش است ولی برخی معبران اسلامی دیدن عروسی در خواب را با شرایط خواصی خوب نمیدانند. اما معبران غربی به دلیل تفاوت در دیدگاهشان دیدن عروسی را در خواب خوب میدانند. ما در این ...

تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

0
تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب

تعبیر دیدن غذا و طعام در خواب تعبیر خواب غذا : توجه داشته باشید که دیدن غذا خوردن در خواب خوب است اما برای اینکه خواب شما درست تعبیر شود , دیدن شوری , شیرینی و تلخی غذا و طعام در خواب مهم است . ما در این مطلب از مجله ...

تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب

0
تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب

تعبیر دیدن رعد و برق و صاعقه در خواب تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق : ابرها تشکیل میشوند و رعد و برق و صاعقه ایجاد میشود باران میبارد و به زمین حیاطی دوباره میدهد. ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب رعد و برق و ...

تعبیر دیدن شیطان یا ابلیس در خواب

2
تعبیر دیدن شیطان یا ابلیس در خواب

تعبیر دیدن شیطان یا ابلیس در خواب تعبیر خواب شیطان یا ابلیس : شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در خواب شیطان و یا ابلیس را دیده باشید و به دنبال تعبیری برای آن میگردید ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب شیطان ...

تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب

1
تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب

تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب تعبیر خواب پول و ثروت : پول داشتن در زندگی روزمره ما انسانها ضروری است و جوری پیش رفته است که در زندگی امروزی برای تمام انسانها لازم است. اما دیدن پول و ثروت در خواب چه تعبیری دارد. در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن تابوت در خواب

0
تعبیر دیدن تابوت در خواب

تعبیر دیدن تابوت در خواب تعبیر خواب تابوت : بسیاری از انسانها بطور غریزی از مرگ وتابوت میترسد این طبیعی است. اما دیدن تابوت در خواب بد نیست . تابوت در تعبیر خواب بسیاری به جا و مکان و ملک گفته شده است ساختن تابوت و یا حمل کردن تابوت ساختن ...

تعبیر دیدن پادشاه در خواب

0
تعبیر دیدن پادشاه در خواب

تعبیر دیدن پادشاه در خواب تعبیر خواب پادشاه در خواب بستگی دارد به اینکه پادشاه را چگونه در خواب ببینید. تعبیر خواب پادشاه بسیار است ما در این مطلب از سایت مجله اینترنتی حرف تازه تعبیرهای مختلفی از دیدن پادشاه در خواب برای شما عزیزان آمده کرده ایم. تعبیر خواب پادشاه تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن راه و جاده در خواب

0
تعبیر دیدن راه و جاده در خواب

تعبیر دیدن راه و جاده در خواب تعبیر خواب راه و جاده : پیمودن راه و یا جاده در خواب همانند مسیری است که در زندگیمان سپری میکنیم چه زندگی روزمره و چه دین. در این راه ما به پستی و بلندیها و یا به خیر و شر میرسم که در ...