تعبیر خواب

تعبیر هدیه دادن در خواب

7
تعبیر هدیه دادن در خواب

تعبیر هدیه دادن در خواب تعبیر خواب هدیه : هدیه دادن و یا هدیه گرفتن در بیداری بسیار خوب و خوش آیند است و فرد از گرفتن هدیه و یا از دیدن خوشحالی هدیه گرفتن دیگران بسیار خوشحال میشوند. بسیاری از معبران هدیه دادن و یا هدیه گرفتن را در خواب ...

تعبیر دیدن دست در خواب

0
تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر دیدن دست در خواب تعبیر خواب دست : خوابهایی هست که فرد در آن به هر علتی توجهش به دستانش جلب میشود . تعبیرگران دست را به شکلهای مختلف تعبیر میکنند. تعبیر خواب دست بستگی به نوع خواب بیننده دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای ...

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

0
تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب تعبیر خواب بینی : تعبیرگران بینی را به شکلهای گوناگون تعبیر میکنند. تعبیر خواب بیـنی بسیار جالب است و بستگی به نوع خواب بیننده خواب دارد. برای تعبیر این خواب باید به جزئیات خواب نیز توجه کرد. ما در این بخش برای شما تعبیر خواب ...

تعبیر دیدن سیمرغ در خواب

0
تعبیر دیدن سیمرغ در خواب

تعبیر دیدن سیمرغ در خواب تعبیر خواب سیمرغ : سیمرغ پرنده افسانه ای که غیر از ادبیات ایران در فرهنگهای دیگر کشورها نیز وجود دارد به خاطر خصوصیاتی که در افسانه ها برای این پرنده آمده است تعبیر خواب این پرنده خوب است و جای نگرانی برای بیننده ندارد. سیمرغ شاید بتوان سیمرغ ...

تعبیر دیدن تمساح در خواب

0
تعبیر دیدن تمساح در خواب

تعبیر دیدن تمساح یا کروکودیل در خواب تعبیر خواب تمساح : تعبیر خواب تمساح بستگی به نوع خواب دارد و متفاوت است. برخی معبران تمساح را به دشمن تعبیر میکنند. در آب به راحتی شنا می‌کند،تمساح شکارچی کمین‌کننده و فرصت‌طلب است. تمساح علی‌رغم ظاهر آرام، از فعال‌ترین جانوران نیمه آبزی در ...

تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین

1
تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین

تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین تعبیر خواب تصادف : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب خود ببینید که تصادف کرداید. تصادف کردن در خواب هشداری است برای فرد تا در زندگی روزمره خود مراقب رفتار و طرز فکر خود باشد. ما در این بخش از مجله ...

تعبیر دیدن باغچه در خواب

0
تعبیر دیدن باغچه در خواب

تعبیر دیدن باغچه در خواب تعبیر خواب باغچه : تمام زیبای حیاط را میتوان با باغچه خلاصه کرد. باغچه های زیبا در حیاط باعث شادابی و افزایش روحیه میشود. در معماری سنتی ایرانی، در وسط حیاط مرکزی ساخته می‌شده‌است و یک طبقه در داخل زمین فرومی‌رفته‌است در این قسمت گل و ...

تعبیر دیدن بهشت در خواب

0
تعبیر دیدن بهشت در خواب

تعبیر دیدن بهشت در خواب تعبیر خواب بهشت : بهشت دیدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی خوب تعبیر میشود. بیشتر معبران بهشت را به شادی و آرامش در طول زندگی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بهشت را آماده ...

تعبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟

0
تعبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟

تعـبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟ تعبیر خواب تاریکی : در بیداری هم بسیاری از افراد از تاریـکی میترسند. بسیاری از معبران تاریکی را در خواب بیشتر به گمراهی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب تاریکی را آماده کردایم. تعـبیر خواب تاریکی امام صادق (ع) امام صادق ...

تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب

0
تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب

تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب تعبیر خواب چراغ : فانوس , چراغ و یا هر وسیله ای که باعث روشنی و روشنایی میشود در خوابها تعابیر خوبی دارند. بسیاری از معبران چراغ یا فانوس روشن را خوب میدانند و تعبیر خوبی برای آن دارند. در این بخش از مجله اینترنتی ...