تعبیر دیدن عقرب در خواب

2

تعبیر دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب عقرب : عقرب حیوانی است از گروه بندپایان (حشرات) که اکثریت مردم از این موجود میترسند . این موجود با قیافه ترسناک و نیش ظهر دارش معروف است به کژدم یا عقرب یا درازدم , یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. عقرب‌ها شب‌ها به آرامی به فعالیت‌های زیستی خود می‌پردازند و بیشتر در آب و هوایی گرم فعال هستند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب عقرب را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب

تعبیر خواب عقرب امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است. دشمن , حسود , سخن چین

تعبیر خواب عقرب حضرت یوسف (ع)

حضرت یوسف (ع) فرماید: تعبیر خواب دیدن عقرب دشمن فریبکار است.

تعبیر خواب عقرب ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر در خواب خود مشاهده کرده اید از پیشانی ات عقربی خارج میشود تعبیرش این است که دچار رنج و عذابی سخت میشوی.
اگر در خواب دیدی که از آلت مردانه تو عقربی بیرون بیایید تعبیرش این است که صاحب فرزندی میشود که دشمن تو خواهد بود.

کشتن عقرب

اگر ببینی عقرب تو را نیش زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی .
اگر ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.
اگر ببینی عقرب را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی .

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مار

تعبیر خواب عقـرب ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی. اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شداگر ببینی عقرب را با میل و رغبت و به راحتی می‌خوری، یـعـنـی دشمن با تو فساد می‌کند.

تعبیر خواب عقـرب جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن عقرب در خواب

  1. علی گفت:

    نظر خود را بنویسید من خواب دیدم ک با یک دختر و یک مرد تو س خونه تقریبا تاریک بودیم ک یهو عقرب ها ب ما حمله کردن من و دختر شروع کردیم این عقرب ها رو می کشیم ولی اون مرد گفت فایده نداره فرار کنید و فرار کرد ما یکمی موندیم بعد خواستیم فرار کنیم ندونستیم از کجا فرار کنیم بزور تونستم اون دختر رو فرار بدهم از خونه خارج کنم (درضمن دختر کوچیک نبود ومن بزرگترش بودم و عقرب ها هم خیلی خیلی بزرگ بودن حجمشون طبیعی نبود و خیای خطرناکن در حدی ک خیلی بزرگ بودن و میپریدن ینی یهو رو ادم میپرن و نیشش میزنن و همه رنگشون هم خاکستری بود رنگشون خاکی بود و اول انگار دنبایل این دختر بودن ولی چون من باهاش بودم و ازش دفاع کردم هم دنبالم شدم. ینی دنبام هردومون اومدن ) خلاصه از خونه بیرون اومدیم و دیدیم ک هزاران عقرب هست و همه مردم همه شهرها خالی هستن از مردم ندونستیم کجا بریم ک یهو ی کاخ( قلعه) دیدیم ک همه مردم از همه جا اونجا جمع شدنن از عقرب ها و من و دختره شروع کردیم دویدیم ب سمت اون جا خلاصه و هزاران عقرب خیلی بزرگ از همه جا دنبالمون میومدن ولی بل اخره تونستم این دختر رو نجات بدم و ب اون جا برسونیم. و همین ک سالم رسیدیم و وارد شدیم بعدن مادرم و عموم و خانوادم هم اونجا دیدم و بیدار شدم تفسیرش چی هست؟

  2. Amir0011 گفت:

    سلام.پدر من خواب دیده من با یه دختر چادری در حال قدم زدن هستم و فکر میکنه اون دوست دختر منه ولی وقتی میاد ما اون دختر تبدیل به عقرب میشه.وقتی میره پشت دیوار اون دوباره تبدیل به همون دختره میشه.پدرم صدای مادربزرگم رو میشنوه تو خواب که میگه به ما کاری نداره ولی میترسم امیر حسین که من هستم رو نیش بزنه.

نظرات