فرکانس شبکه های داخلی ایران در ماهواره مسیر بدر ، اینتلست و هاتبرد

24

فرکانس شبکه های داخلی ایران در ماهواره مسیر بدر ، اینتلست و هاتبرد

فرکانس شبکه های داخلی : با توجه به اینکه بسیاری از هموطنان خارج از کشورمان از طریق ماهواره اقدام به دریافت کانال های تلویزیون و رادیو داخلی ایران میکنند در این مطلب ما تصمیم گرفتیم لیست کامل مسیرهای ماهواره ای و فرکانس شان را برای دریافت تمام شبکه های داخلی صدا و سیما قرار دهیم. در ادامه مطلب ما فرکانس تمام کانالهای تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما را به تفکیک در سه مسیر بدر ، اینتلست و هاتبرد را قرار داده ایم. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید

فرکانس شبکه های داخلی

فرکانس شبکه های ایران

ماهواره Iransat – Badr 5 در ۲۶ درجه شرقی

 

شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی
تابان، آفتاب، کرمان، خلیج فارس، همدان، فارس، دنا، جهانبین، خوزستان، اشراق، آذربایجان، باران، سمنان، قزوین، بوشهر، اصفهان، افلاک، هامون، نور یزد، مرکزی، کرمان، بندرعباس، همدان، فارس، یاسوج، شهرکرد، خوزستان، زنجان، رشت، سمنان، قزوین، بوشهر، قم، اصفهان، لرستان، زاهدان، رادیو برونمرزی رشت
فرکانس : ۱۲۲۸۳ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۰۰۰۰
نوع کدگذاری : QPSK – DVBS
نرخ تصحیح خطا : ۷/۸
Frequency : 12283 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 7/8
شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی
شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن ، مستند، شما، نمایش، آی فیلم، پرس تی وی، ورزش، کودک و نوجوان، سلامت، نسیم، سوم اچ دی، امید، الکوثر، پرس تی وی اچ دی، آی فیلم اچ دی، رادیو نما ایران، رادیو نما جوان، رادیو نما آوا، رادیو نما قرآن، رادیو نما نمایش، رادیو نما تلاوت، رادیو نما پیام، رادیو نما بهاران، رادیو نما صبا، رادیو نما اقتصاد، رادیو نما فرهنگ، رادیو نما گفتگو، رادیو نما تهران، رادیو نما سلامت، رادیو نما ورزش، ایران کالا ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، رادیو صبا، سرویس جهانی رادیو انگلیسی، تلاوت، گفتگو، رادیو بهاران
فرکانس : ۱۱۸۸۰ مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : ۲۷۵۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11880 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی
شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن ، مستند، ،سحر اردو، آی فیلم ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ ، ورزش ، رادیو بهاران
فرکانس : ۱۱۹۰۰ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۲۷۵۰۰
نوع کدگذاری : QPSK – DVBS
نرخ تصحیح خطا : ۳/۴
Frequency : 11900 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4
شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی
تابان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آفتاب، کرمان، خلیج فارس، ایلام، مهاباد، کرمانشاه، کردستان، همدان، فارس، دنا، جهانبین، البرز، خوزستان، اشراق، آذربایجان، سهند، سبلان، باران، گلستان، طبرستان، سمنان، قزوین، بوشهر، اصفهان، افلاک، هامون، نور، آبادان، آی فیلم، پرس تی و ی، سحر آذری، سحر اردو، سحر کردی، الکوثر یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مرکزی، کرمان، بندرعباس، ایلام، مهاباد، کرمانشاه، کردستان، همدان، فارس، یاسوج، شهرکرد، البرز، خوزستان، زنجان، آذربایجان، تبریز، اردبیل، رشت، گرگان، ساری، سمنان، قزوین، بوشهر، قم، اصفهان، لرستان، زاهدان، آبادان، برون مرزی خراسان رضوی، برون مرزی گلستان، سرویس جهانی رادیو ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷
فرکانس : ۱۲۳۰۲ مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : ۳۲۰۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 32000 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیوی
پرس تی وی، آی فیلم عربی، آی فیلم، افق، جام جم، سحر اردو، سحر کردی، سحر آذری، سحر بوسنی، الکوثر سرویس جهانی رادیو ۱و۲و۴و۵و۶و۷
فرکانس : ۱۲۳۲۲ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۰۰۰۰
نوع کدگذاری : QPSK – DVBS
نرخ تصحیح خطا : ۲/۳
Frequency : 12322 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 2/3

 

ماهواره Intelsat 902 در ۶۲ درجه شرقی

 

شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی
شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن، مستند، شما، نمایش،آی فیلم، پرس تی وی، ورزش، کودک و نوجوان، سلامت، تماشا، نسیم، سحر ۱و ۲، الکوثر، شبکه سوم اچ دی ، امید، سحر اردو، پرس تی وی اچ دی، آی فیلم اچ دی، رادیو نما ایران، رادیو نما جوان، رادیو نما آوا، رادیو نما قرآن، رادیو نما نمایش، رادیو نما تلاوت، رادیو نما پیام، رادیو نما بهاران، رادیو نما صبا، رادیو نما اقتصاد، رادیو نما فرهنگ، رادیو نما گفتگو، رادیو نما تهران، رادیو نما سلامت، رادیو نما ورزش، ایران کالا ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، صبا، صدای آشنا۲،۱ و ۳ ، ندای اسلام،کتاب، دانش، تلاوت، گفتگو،استودیوی جهانی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۶ و ۷،
فرکانس : ۱۱۵۵۵ مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : ۳۰۰۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11555 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
خوزستان، لرستان (افلاک) خوزستان، لرستان
فرکانس : ۱۱۰۱۹٫۵ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۲۰۰
نوع کدگذاری : ۸ PSK – DVBS 2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11019.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3200 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
کرمانشاه، کردستان، ایلام کرمانشاه، کردستان، ایلام
فرکانس : ۱۱۰۰۲ مگا هرتز
پلاریزاسیون :عمودی
نرخ سمبل : ۳۵۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11002 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
فارس، دنا، بوشهر فارس ، دنا، بوشهر
فرکانس : ۱۱۰۲۳ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۵۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11023 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
طبرستان، گلستان طبرستان، گلستان
فرکانس : ۱۱۰۰۵٫۵ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۲۳۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11005.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 2300 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
آذربایجان غربی آذربایجان غربی
فرکانس : ۱۰۹۹۹ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۱۵۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 10999 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی
فرکانس : ۱۱۰۳۰ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۵۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11030 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
اصفهان اصفهان
فرکانس : ۱۰۹۹۷ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۱۵۲۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 10997 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1520 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
سمنان سمنان
فرکانس : ۱۰۹۹۱ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۱۵۸۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 10991 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1580 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
سهند، سبلان سهند، سبلان
فرکانس : ۱۱۰۲۶٫۵ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۲۳۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11026.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 2300 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
هامون، کرمان، خلیج فارس هامون، کرمان، خلیج فارس
فرکانس : ۱۱۰۰۹ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۵۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11009 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
تابان تابان
فرکانس : ۱۰۹۸۹ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۱۶۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 10989 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1600 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
اشراق اشراق
فرکانس : ۱۰۹۹۳ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۱۵۶۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 10993 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1560 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
جهانبین جهانبین
فرکانس : ۱۰۹۹۵ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۱۵۴۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا :Auto
Frequency : 10995 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1540 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
نور، مرکزی، همدان نور، مرکزی، همدان
فرکانس : ۱۱۰۱۶ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۵۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11016 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto
شبکه های تلویزیونی استانی شبکه های رادیوی استانی
قزوین، باران قزوین، باران
فرکانس : ۱۱۰۱۲٫۵ مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : ۳۲۰۰
نوع کدگذاری : ۸PSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto
Frequency : 11012.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3200 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

کانالهای ایران در ماهواره

ماهواره eutelsat Hotbird13B در ۱۳ درجه شرقی

 

شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی
خبر، قرآن، آی فیلم، پرس تی وی اچ دی، سحر فرانسه و انگلیسی، سحر آذری، سحر اردو، کردی، الکوثر، هیسپن ، نسیم، آی فیلم انگلیسی ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، صبا، تلاوت، گفتگو، سرویس جهانی رادیو ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷
فرکانس : ۱۲۴۳۷ مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : ۲۹۹۰۰
نوع کدگذاری : QPSK – DVBS2
نرخ تصحیح خطا : ۳/۴
Frequency : 12437 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 29900 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : QPSK
FEC : 3/4
شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی
العالم ندارد
فرکانس : ۱۲۳۸۰ مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : ۲۷۵۰۰
نوع کدگذاری : QPSK – DVBS
نرخ تصحیح خطا : ۳/۴
Frequency : 12380 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

منبع : اداره کل ارتباطات زمینی و ماهواره ای صدا و سیما

24 دیدگاه در “فرکانس شبکه های داخلی ایران در ماهواره مسیر بدر ، اینتلست و هاتبرد

 1. علی گفت:

  سلام دوستان به خداکسانی که این ماهوره ورسیوروبشقاب وال ان بی ساختنداندازاه ماایرانی هازحمت گرفتن شبکه های داخلی رانکشیده اند.بابابس دیگه چقدرشمادائم زحمت ماهارازیادمی کنیدروزی برسدکه تمامی شبکه های جهانی رابدون هیچ فرستنده داخلی داشته باشیم.خدایا اصلش درست کن .

 2. عباس گفت:

  سلام خوبی من دیشم بطرف غرب تنظیم بود تمام شبکه های استانی و صدا و سیما را داشت ولی الان یک تلویزیون ۴۳ گلد فینچ گرفتم نمیتونم تنظیم کنم روی کدوم کشور جستجو و ابدیت کنم

 3. سیدرضا گفت:
  1
  1

  با سلام دوستان عزیز احتمال دریافت کانال های استانی با رسیورهای قدیمی غیر ممکنه
  حتما باید رسیور HD یا فول HD داشته باشین یا دیجیتال بخرین.

  راه دیگه ای نیست.

 4. مظفر گفت:

  سلام .کل دنیا سمت غ رب تنظییم ایران شرقی دیش جداگانه که کسی نداره باید طرف غرب اجراشود باهمون دیش بتوانیم بیگیریم

 5. متین گفت:
  6
  1

  سلام،شبکه های صداو سیما برای ی ریسور قدیمی سرچ میکنم اصلا اون فرکانسا که توی اینترنت هست مثل ۱۱۸۸۰ ،۱۱۵۵۵،،رو پیدا نمیکنم هر سه ماهوار بدرو ااینتل ست و هات برد نمیاره چیکار میتونم بکنم؟

 6. محمد گفت:
  1
  4

  سلام نحوه تنظیم ۹۰۲ به مرکزیت یاهست؟

 7. Eltaff گفت:
  8
  5

  هر این فریکانس را دایر کردم نتوانستم شبکه صدا سیما ایران بگیرم

 8. هادی گفت:
  5
  1

  دم شما گرم عالی و کامل بود

 9. فیروز گفت:
  3
  3

  سلام خسته نباشید چطور میتونم مسیر های ایران را در بدر وعریصد پیدا بکنم

 10. پوریا درویشی گفت:
  11
  3

  ۱۷۵۳۸۵۴۷۰۹۳۷۴۱۱۰۳۵۹۲۷۰۱۸۰

 11. Ahmad Fazil گفت:
  5
  3

  سلام از افغانستان این پیام را میدهم ،میخواستم بدونم آیا کانالهای ایران داخلی روی ماهواره Asiasatقابل دریافت است؟اگر بله به چه درجه شرقی یا غربی.تشکراگر معلومات بدهید

 12. انتظار گفت:
  4
  1

  فرکانس رادیو کردستان نمی دانیم

 13. انتظار گفت:

  رادیو کردستان قطع شده نمی‌توانیم درستش کنیم

 14. علی گفت:
  4
  2

  سلام رسیور مدیااستار یونیوا۹۹۰فول اچ دی دارم هربار که نرم افزارش رو بروز میکنم سرچ میزنم فرکانس استانی رو روی بدر پیدا نمی کنه نمیدونم مشکلش چیه به اینترنت هم وصل نمیشه چه با دانگل چه با دانگل یو اس بی سیم کارتی خسته شدم کسی هست بتونه کمکم کنه ممنون

 15. پوریا گفت:
  4
  2

  سلام مشه بگین چجوری ایران رو تو ماهواره بیارم ؟؟

 16. جعفر گفت:

  سلام. مسیر و شبکه های ایران کلا حذف شدن ونمیدونم با موتور دستگاه دیش رو کدوم مسیر تنظیم کنم که شبکه های ایرانو پیدا کنه. ممنون میشم راهنماییم کنین

 17. احمد گفت:
  6
  6

  آگه ریسیور فول اچ دی نباشه فقط شبکه های ۱۲۳۵۶رومیگیره

 18. محمد گفت:
  4
  2

  سلام خدمت دوستان
  دستگاهی دارم متاسفانه چند روز یکبار شبکه سه خطای خدمات در هم ریخته میده
  اگه کسی از عزیزان راهکاری داره لطفا معرفی کنه

 19. محمد گفت:
  5
  3

  سلام چرا شبکه ورزش قطع شده و فرکانسش سیگنال نداره

 20. محمد گفت:
  1
  3

  خوش بحال ما که در راه رسیدن کارخانه های کشور های دیگر قدمهای مستمر بر می داریم و با اینکار ها پول بجیب هایشان سرازیر می کنیم….

 21. شاهرخ گفت:
  4
  6

  درود برشما …من شبكه هاى استانى را روى ماهواره بدر و ماهواره شبكه هاى استانى داشتم ولّى هردو مورد را از دست دادم ميخواستم راهنمايى كنيد با توجه به اينكه از ديش موتور دار استفاده ميكنم چه راهكارى براى احياى مجدد اين شبكه ها دارم ضمناً در ماهواره هاى استانى ١٠ شبكه را از كانال يك تا پنج ؛ ورزش ؛ اى فيلم يك و دو ؛ خبر و افق را دارم شبكه هاى استانى بطور كلى قطع است….. واقعاً سپاسگزارم از پاسخگويى شما

 22. راغبی گفت:
  7
  2

  سلام اقاکامبیز دوست عزیز و گرامی . مدتهاست منم همین مشگل و داشتم ودرسایتهای مختلف هم هرجی سوال کردم جواب نگرفتم ولی الان با حواب شما به اون اقای محترم جواب خودم و دریافت کردم . چقدر خوبه وقتی جواب سوالی را میدونیم بنویسیم و ارسال کنیم که یک مشگلی را با پاسخ حل کرده باشیم . امیدوارم در عمر زندگیت محتاج نامرد نشید . یاحق

 23. کیوان گفت:
  5
  2

  سلام خسته نباشید ماهواره ما خیلی وقته شبکه های داخلی نمیاره فقط ۱تا ۵خبر.مستند و آموزش
  اصلا بدر ۵هم نداره فقط بدر۴_۶
  یوتلست هاتبرد نیلست همه رفتم نشد
  توروخدا یکی کمک کنه خسته شدم.
  هرچی فرکانسا وارد میکنم نمیاد بالا‌.استانیها میخوام

  1. کامبیز گفت:
   3
   2

   سلام شبکه های استانی یه سالی میشه فقط بارسیورهای اچ دی قابل دریافت هستن شما رسیورتون احتمالا قدیمیه واچ دی نیست وباید تعویض بشه بایه اچ دی یافول اچ دی من خودمم این مشکلوداشتم رسیورجدیداچ دی گرفتم مشکلم حل شد

نظرات