momo whatsapp number

شماره واتساپ مومو چند است؟

0
شماره واتساپ مومو چند است؟

شماره واتساپ مومو : این روزها که در فضای مجازی علل الخصوص در واتساپ بحث در مورد چالشی با عنوان مومو بسیار داغ است و حتی در برخی خبرها خبر کشته شدن چند کودک در شهرهای جنوبی کشورمان بخاطر این چالش منتشر شد که البته این موضوع از طریق پلیس ...