تفریحات

یارمحمد اسدپور شاعر

بیوگرافی یارمحمد اسدپور شاعر خوزستانی و همسرش + زندگینامه و عکس درگذشت

1
بیوگرافی یارمحمد اسدپور شاعر خوزستانی و همسرش + زندگینامه و عکس درگذشت

بیوگرافی یارمحمد اسدپور شاعر خوزستانی و همسرش + زندگینامه و عکس درگذشت یارمحمد اسدپور شاعر در سن 71سالگی از دنیا رفت. یارمحمد اسدپور، شاعر موج ناب، چند روز پس از سکته مغزی و بستری شدن در بیمارستانی در مسجد سلیمان، در 13 فروردین 1401، در سن 71 سالگی درگذشت. با بیوگرافی ...