گواهینامه طلایی

گواهینامه طلایی چیست و چگونه میشه گرفت؟ +‌مزایای گواهینامه طلایی و عکس

0
گواهینامه طلایی چیست و چگونه میشه گرفت؟ +‌مزایای گواهینامه طلایی و عکس

گواهینامه طلایی چیست و چگونه میشه گرفت؟ +‌مزایای گواهینامه طلایی و عکس گواهینامه طلایی و نقره ای برای رانندگان قانون مدار صادر میشود که دارای مزایا و امتیازاتی از قبیل طرح تخفیف ۲۰ درصدی بیمه‌ای، تخفیف ۱۰ درصدی عوارض آزادراهی، تخفیف ۱۰ درصدی هزینه تخلفات، تخفیفات ویژه استفاده از اماکن تفریحی ...