تفریحات

گسل تهران

نقشه گسل های ایران | کدام شهرهای ایران روی گسل زلزله قرار دارند؟

0
نقشه گسل های ایران | کدام شهرهای ایران روی گسل زلزله قرار دارند؟

نقشه گسل های ایران | کدام شهرهای ایران روی گسل زلزله قرار دارند؟ آشنایی با گسل های ایران نقشه گسل های ایران : سرزمین ایران توسط گسلهای اصلی و فرعی با روندهای مختلف پوشیده شده‌اند. تعدادی از گسلهای اصلی که در زمین شناسی و منطقه ساختاری ایران ، حوضه‌های رسوبی ، تشکیل ...