گروه آرایشگران خدامحور چه کسانی هستند

گروه آرایشگران خدامحور (صیانه) کیستند !؟ +‌ماجرای ریمو کاشت ناخن و عکس

0
گروه آرایشگران خدامحور (صیانه) کیستند !؟ +‌ماجرای ریمو کاشت ناخن و عکس

گروه آرایشگران خدامحور (صیانه) کیستند؟ +‌ماجرای ریمو کاشت ناخن و عکس گروه آرایشگران خدامحور موسوم به گروه صیانه به تازگی توسط اعظم رضوی در مشهد تشکیل شده و قصد دارند برای اجرای حکم شرعی و رضایت امام زمان عج طرح کاشت ناخن نه! برای برداشتن رایگان ناخن، روی ما حساب کنید ...